O hlasohledu

 

Hlas je nejpřirozenějším nástrojem každého člověka. Dílny jsou určeny všem těm, kteří mají zájem jej objevovat, otevírat a rozvíjet.

HLASOHLED vznikl v roce 2006, existuje tedy už dvanáctým rokem. Impulsem byl pocit, že zde chybí prostor pro inspirativní, tvořivou a koncepční práci s hlasem. Zatímco pohybových i výtvarných workshopů probíhalo a probíhá mnoho, příležitostí věnovat se objevování hlasu a jeho kultivaci bylo poskrovnu.

Smyslem Hlasohledu je nabízet zájemcům možnost účastnit se dílen a setkávání přinášejících pestré a inspirativní a přístupy k lidskému hlasu a zpěvu – a to především v praxi, tedy tak, aby si je účastníci mohli sami vyzkoušet. Proto jsou zde HLASOVÉ DÍLNY. Lektoři pozvaní k vedení dílen přinášejí možnost zažít něco osobitého a jedinečného – ať už je to vlastní autorský přístup anebo kulturně specifická metoda práce s hlasem. Většina dílen je otevřena všem, kteří se zajímají o práci s hlasem a zpěv a kteří se chtějí učit novému. Pouze některé workshopy, u nichž je to výslovně uvedeno, jsou zaměřeny na pokročilejší práci s hlasem pro zkušené zpěváky.

Vedle dílen probíhá také KONFERENCE věnovaná lidskému hlasu a zpěvu.

 

Lidé v Hlasohledu

 

Ridina Ahmedová – zakladatelka a vedoucí projektu; ridina@hlasohled.cz, www.hlasem.cz

 

 

 Hana Blažková – PR a produkce; produkce@hlasohled.cz, tel. 603 525 752

 

Zuzana Šrůmová – administrace webu, přihlášky, Zpěvomat; zuzana@hlasohled.cz, zpevomat@hlasohled.cz, tel. 777 852 195

 

Jiří Vydra – autor vizuálního stylu ; www.vydradesign.cz

 

 

Ivana Dlohošová – účetnictví; dlohos@volny.cz

 

Hlasohled vznikl jako aktivita o.s. Půlnebí.

 

Děkujeme za podporu hlavnímu městu Praha, Ministerstvu kultury ČR a Státnímu fondu kultury ČR.


Praha Ministerstvo kultury ČR 

CZ / EN