KUČERA Martin a FRIČ Marek (ČR)

MUDr. Martin Kučera, ORL


Působí v centru léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou, I. a II. atestace v oboru ORL, atestace v oboru audiologie a foniatrie. Do roku 2001 působení jako odborný asistent na ORL klinice v Hradci Králové, od roku 2001 privátní praxe.

Odborné směřování: hlasová chirurgie, rehabilitace a reedukace hlasových poruch, hlas v kontextu kulturních dějin člověka.
Od roku 2009 vede a organizuje Praktický kurz hlasové reedukace a rehabilitace pro lékaře a klinické logopedy. V současné době má akreditaci MZ ČR, je autorem kapitol o léčbě hlasových poruch v nyní vydanéučebnici "Foniatrie - hlas".

www.hlascentrum.cz

 

RNDr. Marek Frič


Vystudoval obor „biomedicínska fyzika", po studiích nastoupil v roce 2001 na Foniatrickém oddělení FN v Bratislavějako diagnostik a vědecký pracovník v oblasti poruch komunikace. Od roku 2003 pracoval jako výzkumný pracovník v Medical Healthcom, s.r.o. v Praze. Na základě práce v rámci projektu EUREKA E! 2614 NewVoice obhájil v roce 2004 na Fakultě matematiky fyziky a informatiky UK Bratislava rigorózní práci z oblasti objektivizace akustického a videokymografického vyšetření hlasu a obhájil titul RNDr. Od roku 2006 pracuje jako výzkumný pracovník v oblasti akustiky ve Výzkumném centru hudební akustiky na Akademii múzických umění v Praze a je PhD studentem na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

Zabývá se objektivizaci diagnostiky poruch hlasu, akustickými a optickými metodami, pracuje na psychoakustickém výzkumu barvy zvuku a hlasu. Je autorem, nebo spoluautorem více než 100 vědeckých sdělení a spoluautorem více než 20 odborných prací, referátů a článků.

http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/hlas.php

CZ / EN