Markéta GERLICHOVÁ (ČR) 

Pochází z Prahy, kde se narodila v roce 1969. Po studiu fyzioterapie a roční praxi absolvovala v roce 1996 Pedagogickou fakultu University Karlovy, obor „Integrované studium speciální pedagogiky", které ukončila státní zkouškou v oboru Speciální pedagogika, Somatopedie, Logopedie a Hudební výchova.

Specializace na hudební výchovu nebyla náhodná. Při studiu ji velmi oslovila Doc. Alena Tichá, která se věnovala především hlasové výchově a práci s tzv. „nezpěváky", které velmi úspěšně rozezpívávala. Dalším pedagogem, který ji při studiu ovlivnil, byl Doc. Jaroslav Herden - především pro svůj laskavý a moudrý přístup k hudbě a lidem vůbec.

Během vysokoškolského studia pracovala v Anglii v komunitním zařízení pro osoby se speciálními potřebami (Camphill Community), kde měla možnost uplatnit a zažít různorodé prožívání hudby. Zpívala také v řadě pěveckých sborů.

Od roku 1997 pracuje na Klinice rehabilitačního lékařství University Karlovy v Praze jako speciální pedagog, fyzioterapeut a muzikoterapeut. Svou odbornost jako muzikoterapeut rozšířila distančním studiem pod vedením Josefa Krčka v rámci školy "Musica Humana€ při Akademii sociálního umění Tabor a Škole Svobodných Umění při Goetheanu (Praha/Dornach). Tématem její diplomové práce byla "Muzikoterapie u pacientů po poranění mozku€ - což je její dlouhodobé odborné téma: od roku 1998 praktikuje muzikoterapii při rehabilitaci pacientů po traumatických poškozeních mozku v rámci denního stacionáře Kliniky rehabilitačního lékařství VFN. V současné době pokračuje ve svém vzdělávání postgraduálním studiem na Pedagogické Fakultě Karlovy University. Řadu let navštěvuje sebezkušenostní výcvik Pesso Boyden System Psycho-motor, vedený PhDr. Y. Luckou a PhDr. L. Kobrlem. Tato metoda její muzikoterapeutický přístup výrazně obohatila.

Díky svému rodinnému zázemí - otec houslista ND, maminka speciální pedagožka - i vystudovaným oborům - fyzioterapie, speciální pedagogika, muzikoterapie - má rozsáhlý pracovní záběr: muzikoterapeuticky pracuje s lidmi po poranění mozku, učí studenty medicíny, fyzioterapie a ergoterapie na 1. LF UK, pracuje s lidmi s psychosomatickými problémy i s dětmi a jejich rodiči, (např. v centru Nová Trojka v Praze 3). Lektoruje kurzy muzikoterapie, vede terapeutické skupinky pro klienty s psychosomatickou problematikou i osoby hledající. Je členkou České Orffovy společnosti, ČAMAD (Česká Asociace Muzikoterapie A Dramaterapie), CZMTA (České muzikoterapeutické asociace), v roce 2009 byla zvolena za ČR delegátem do EMTC (evropské konfederace muzikoterapeutů). Je autorkou muzikoterapeutické metody Ikapus.

Je vdaná, má jednoho syna a žije v male vesnici za Prahou.

Rozhovor s Markétou Gerlichovou vzniklý pro Hlasohled si můžete přečíst ZDE.

CZ / EN