HLAS MEZI HUDBOU A TERAPIÍ

výcvikový kurz povedou

PhDr. Daniela VODÁČKOVÁ, Sanne STORM, PhD (Dánsko),

MgA. Lucie ROZSNYÓ Ph.D. a Mgr. Zuzana VLČINSKÁ

 říjen 2024 - listopad 2025

PŘIHLÁŠKA

Výcvikový kurz Hlas mezi hudbou a terapií je určen hudebníkům, kteří vyučují práci s hlasem, věnují se sbormistrovství nebo vedou zážitkové pěvecké dílny a také instrumentalistům, kteří jsou v rámci tohoto výcvikového programu ochotni vyjadřovat se prostřednictvím hlasu.

Výcvikový kurz nabídne 120 vyučovacích hodin (1h=45min) skupinové práce.

Maximální počet účastníků je 20.

 

Poklikem na fotografii si spustíte videorozhovor Ridiny Ahmedové s odbornou garantkou kurzu PhDr. Danielou Vodáčkovou.

 ..................................................................................................................................................

Základní filozofie a klíčová slova kurzu

bezpečnost, sebereflexe, sebezkušenost, cílená jemnost, ohleduplnost, ohraničenost, podpora,  rozhraní mezi zážitkem a terapií, rozhraní mezi podporou a terapií. 

...................................................................................................................................................

Podstata výcvikového kurzu spočívá v sebezkušenosti při práci s hlasovým projevem a prožíváním. Cílem je  prohloubit kontakt se sebou samým v zájmu vědomější práce s hlasem  v rovině osobní, umělecké, lektorské a pedagogické.

Důležitým výstupem výcvikového kurzu budou dovednosti spojené s jasnějším poznáním, kde se nachází rozhraní v podpoře hlubšího pěveckého zážitku (i v kontextu zesíleného emočního prožívání) a kde se otevírá potřeba psychoterapeutického zpracování zážitku.

Tyto dovednosti může frekventant použít na jedné straně jako inspiraci při vlastní pedagogické a lektorské práci a zároveň se naučit, jak svou hudební práci neprohlubovat nežádoucím směrem, jak bezpečně zastavovat procesy, které se mohou při zpívání rozvinout, jak modulovat prožívání, jak rozpoznat křehkost a jak je možné zdravým způsobem posilovat a podporovat.

Tento výcvikový kurz může být předstupněm dalšího systematického psychoterapeutického vzdělání, bez něhož není možné psychoterapii poskytovat. Frekventanti získají dostatek teoretických znalostí, aby se mohli dostatečně zorientovat i v oblasti psychoterapie a rozhodnout se, zda se touto cestou chtějí vydat.

......................................................................................................................................................

Tři základní okruhy výcvikového kurzu

  1. Jak se náš život odráží v našem hlasu, jak je hlas zakotven v naší tělové zkušenosti, a jak je možné tuto zkušenost dále podporovat a rozvíjet.

  2. Síla a křehkost – hlasu a jeho nositele, možnosti podpory a posílení.

  3. Stavy vědomí, které nese práce s hlasem a hudbou a možnosti jejich  modifikace.

......................................................................................................................................................

Výcvikový kurz povedou:

PhDr. Daniela Vodáčková - odborný garant

Psycholožka, krizová interventka, psychoterapeutka, orientovaná na propojování souvislostí těla a duše; jedním z východisek je psychoterapeutický směr biosyntéza a směr Pesso Boyden Systhem Psychomotor (PBSP), supervizorka. Má vlastní psychoterapeutickou praxi. Je autorkou výcvikových programů zaměřených na práci s krizí, psychickým traumatem a práci v závěru života. Orientuje se na poučenou interpretaci staré hudby, zpívá v několika komorních ansámblech. Po mnoho let se zabývá psychoterapeutickou prací s hlasem. Je autorkou řady workshopů, ve spolupráci s Hlasohledem, Českým institutem pro biosyntézu.

 

Sanne Storm PhD (Dánsko) - spoluautorka koncepce

Výzkumná pracovnice na částečný úvazek na katedře muzikoterapie na Univerzitě v Aalborgu. Nabízí muzikoterapii (psychoterapii) v umění "práce s tělem a hlasem související s terapií", a to velmi specifickým způsobem v rámci psychiatrie. Od roku 2012 tento specifický terapeutický přístup nabízela ženám trpícím silnou úzkostí, porodní úzkostí, stresem a příznaky deprese během těhotenství a po porodu (perinatální období). A to jak formou individuální terapie, tak skupinové terapie. V předešlých osmi letech byla vedoucí a členkou mezioborového hodnotícího a léčebného týmu zaměřeného na perinatální období. Její zaměření v klinické praxi: Perinatální období a práce s hlasem v umění broukat a zpívat písně vytvořené v daném okamžiku nebo broukat a zpívat známé písně či provádět specifická hlasová cvičení - to vše podporuje duševní zdraví a poskytuje nástroje pro autoregulaci emočních, fyzických a vztahových stavů. Výzkumné zájmy: hlas, hodnocení, perinatální období, duševní zdraví, deprese, úzkost, stres, traumatické zážitky spojené s těhotenstvím, porodem nebo po porodu.

 

 

MgA. Lucie Rozsznyó Ph.D.

Absolventka JAMU, zpěvačka a terapeutka ve své psychoterapeutické činnosti provází klienty v náročných životních situacích a pomáhá jim hledat cestu k sobě sama, opírá se o principy tělově orientované psychoterapie v metodě biosyntéza. Je jí blízké využívat prvky muzikoterapie a terapeuticky pracovat s hlasem. Jako zpěvačka se převážně věnuje hudbě barokní a soudobé. Pravidelně vystupuje na rozličných festivalech klasické hudby a vystupuje s předními českými ansámbly.

 

Mgr. Zuzana Vlčinská

V průběhu více než třicetileté práce se širokou zpěváckou veřejností i s „nezpěváky“ dospěla k vlastní svébytné pedagogicko-terapeutické metodě nazvané Prožitkové zpívání. Ve svém přístupu spojuje hlas, hudbu, práci s tělem, emocemi a imaginací. Zajímají ji psychické a fyzické procesy související se zpěvem a hlasem. Spojení těla a psychiky ve zpěvu ji vede k psychosomatickému terapeutickému přístupu. Pro svou práci vyhledává zajímavé a prožitkově autentické lidové písně ze světa, kde zpívat své pocity bylo běžné, a upravuje je do vícehlasu. Pracuje také s jednotlivými zvuky a improvizací Ve svém přístupu spojuje muzikalitu, pohyb, imaginaci, hru a práci s hlasem, tělem a emocemi. Od r. 2022 svůj přístup předává studentům a v kurzech hlasové terapie. V letech 2023-24 proběhl první ucelený výcvik.

....................................................................................................................................................

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

KDE: Praha -  Karlínské Spektrum a další prostory v Praze - bude upřesněno

KDY: říjen 2024 - listopad 2025 (120 vyučovacích hodin skupinové práce)

CENA: 43.500 Kč / platbu bude možné rozložit do dvou splátek.

....................................................................................................................................................

TERMÍNY VÝCVIKU

2024

1. setkání / 19.-20. říjen - víkend, 16 vyučovacích hodin

2. setkání / 7.-8. prosince - víkend, 16 vyučovacích hodin

2025

3. setkání / 8.-9. února - víkend 16 vyučovacích hodin

4. setkání / 11.-13. dubna - 3 denní výcvik, 24 vyučovacích hodin

5. setkání / 7.-8. června - víkend, 16 vyučovacích hodin

6. setkání / 13.-14. září - víkend, 16 vyučovacích hodin

7. setkání / 8.-9. listopadu - víkend, 16 vyučovacích hodin

 

PŘIHLÁŠKA

K přihlášce prosím připojte krátkou, cca 3 minutovou audio případně video nahrávku, v níž stručně představíte sebe a to, co vás přivedlo k záměru se do výcvikového kurzu přihlásit. Odešlete na email registrace@hlasohled.cz.

Součástí přijímacího procesu bude následně osobní pohovor s garantkou kurzu, PhDr. Danielou Vodáčkovou, v délce cca 20 minut. První termín pohovorů je v sobotu 18.5., další budou následovat.

 

 

Aktivity Hlasohledu probíhají za podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury - děkujeme!

   

          

 

 

CZ / EN