KREATIVNÍ DÍLNY PRO UČITELE HUDEBNÍ VÝCHOVY

21. dubna - 5. června, Praha

PŘIHLÁŠKA

 • Jak propojit výuku a radost z hudby,  aby účastníci odcházeli s tím, že se naučili mnoho nového a zároveň je to bavilo?
 • Jak žáky a studenty motivovat v chuti se dál hudebně rozvíjet?

Opřeni o zkušenosti skvělých profesionálů chceme vám, pedagogům, přinášet inspiraci v podobě nových technik, her a cvičení. 

Zapojení lektoři jsou aktivními hudebníky s bohatou pedagogickou praxí. Každý z nich vám nabídne svoje zkušenosti a svou metodiku. Naučíte se prvky, které si můžete  osvojit a obohatit tak školní výuku hudební výchovy.

Výuka bude mít podobu jednorázových celodenních workshopů, kde si pedagog vše sám vyzkouší a odnese si jak praktickou zkušenost, tak i materiály, z nichž bude moct čerpat.

Přehled celodenních dílen

 • 26. 4. CESTA RYTMU  – rozvoj hudebního vnímání skrze africké rytmy, vede Tomáš KERLE / pro 2. stupeň ZŠ nebo ZUŠ
 •  3. 5. AUTORSKÁ TVORBA A IMPROVIZACE JAKO MOŽNOST SEBEVYJÁDŘENÍ - vede Gabriela Vermelho / pro 2. stupeň ZŠ nebo ZUŠ
 • 10. 5. RYTMUS JAKO DOBRODRUŽSTVÍ, vede Tomáš Kerle / pro 1. stupeň ZŠ nebo pro ZUŠ
 • 26. 5  PROŽÍT HUDBU / vede Adéla Slachová / pro učitele hudební výchovy ZŠ / ZUŠ
 • 5. 6. JAK NA HUDEBKU / vede Jiří Polívka / pro 1. stupeň ZŠ nebo ZUŠ

 

 

PODROBNÝ PROGRAM K SÉRII WORKSHOPŮ

 

PROŽÍT HUDBU, pro učitele hudební výchovy ZŠ a ZUŠ / vede Adéla Slachová

pátek 26. května, studio Itaka (9:00-12:30 a 14-16:30)

Workshop představí možnosti výuky hudební výchovy na druhém stupni formou her a prožitku. Hudební výchova jako rovnocenný a obohacující partner ostatních předmětů. 

Práce s hlasem- hrtan, kořen jazyka, měkké a tvrdé patro, centrální brániční bod, dechová opora. / Prožitek intervalů a jejich zakomponování do psaného příběhu. / Noty, pomlky, samostatná i skupinová práce pro uchopení taktů. / Zpěv kánonů, práce s ostinátky, vícehlasy. / Rytmická cvičení s claves, shakery a boomwhackers a zakomponování dalších nástrojů pro doprovod písní. / Improvizace, hra na skladatele a dirigenta.

        

ADÉLA SLACHOVÁ je zpěvačka, skladatelka a hlasová lektorka. Je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V oblasti hudby se pohybuje přes 20 let. Inspirují ji hudební cesty vedoucí k lidové písni, úplně nový pohled na hudbu jí dalo tříleté studium muzikoterapie pod vedením Jana Chromečka na Akademii Tabor a také setkání s německou muzikoterapeutkou Gunhild von Kries. Je také absolventkou jednoletého semináře CVT - Complete Vocal Technique pod vedením Dity Kosmákové. Momentálně se věnuje zejména zdokonalování své vlastní metodiky hudební výchovy pro základní školy. Jako muzikoterapeutka působí v neziskové organizaci Rybka, z.s., SONS a Cheiron T. Vyučuje hudbu na základní škole a do dalších jezdí jako externí pedagožka. Jak sama říká, její zkušenosti s hudbou se neustále prohlubují a obohacují. "Jsem pozorovatelem, nadšeným experimentátorem a samozřejmě také sama žákem, abych se mohla posouvat dál." Dále se pak zaměřuje na práci s loopstationem. Momentálně koncertuje s čerstvě vydaným autorským CD Laštovka.

https://www.hlasovysalek.com / https://www.adelaslash.com/

 

RYTMUS JAKO DOBRODRUŽSTVÍ / vede Tomáš Kerle, pro 1. stupeň ZŠ nebo ZUŠ

středa 10. května, studio Itaka (9:30-12:30 a 14-17)

rytmicko-pohybová cvičení rozvíjející rozvíjející tělesnou koordinaci / základy rozmanitých bodypercussion přístupů (hra na tělo) / rytmické hry stmelující skupinu a rozvíjející koncentraci i vnímání kolektivu / zapojení hlasu jako rytmického elementu - říkanky, básničky, kreativní práce s rytmickými slabikami / základy jednoho z tradičních západoafrických rytmů – krátké rytmické doprovody, ukázka delších rytmických vět při sólování, principy skupinové hry; zkoumání možností, jak dobře vystavět rytmickou skladbu (aranže, zvukové a rytmické vrstvy atd.)

CESTA RYTMU  – rozvoj hudebního vnímání skrze africké rytmy / vede Tomáš KERLE, pro 2. stupeň ZŠ nebo pro ZUŠ

středa 26. dubna, DK Bílá Hora (9:30-12:30 a 14-17)

rytmicko-pohybová cvičení rozvíjející rozvíjející tělesnou koordinaci a podporující vnímání více rytmických vrstev najednou / základy rozmanitých bodypercussion přístupů (hra na tělo) / rytmické hry stmelující skupinu a rozvíjející koncentraci i vnímání kolektivu / zapojení hlasu jako rytmického elementu, kreativní práce s rytmickými slabikami / zkoumání rozmanitých zvukových možností djembe a basových bubnů (pozice nástroje, držení těla, efektivní pohyb při hraní, základní technika hry). / základy jednoho z tradičních západoafrických rytmů - krátké rytmické doprovody, ukázka delších rytmických vět při sólování, principy skupinové hry; zkoumání možností, jak dobře vystavět rytmickou skladbu (aranže, zvukové a rytmické vrstvy atd.) / rytmy v populární hudbě a práce s boomwhackery

        

TOMÁŠ KERLE je hudebník, perkusista, korepetitor a lektor rytmických workshopů. Pravidelně spolupracuje s mnoha institucemi jako korepetitor a lektor (katedra tance HAMU, program Tanec školám s divadlem Ponec, vzdělávací aktivity pro pedagogy v rámci akreditovaných seminářů ve společnosti Tamburína).  Od roku 2008 se věnuje pořádání bubenických seminářů a rytmických dílen „Cesta rytmu“ pro veřejnost, školní instituce a firmy. V průběhu své hudební dráhy působil v mnoha rozmanitých českých i zahraničních kapelách a projektech (Marimba Mama, Ghana Dance Ensemble, All Star Refugee Band, Barati Squad, Soundokan, Topos Kolektiv ad.) www.cestarytmu.cz 

 

AUTORSKÁ TVORBA A IMPROVIZACE JAKO MOŽNOST SEBEVYJÁDŘENÍ - vede Gabriela Vermelho, pro 2. stupeň ZŠ nebo pro ZUŠ

středa 3. května, studio Itaka (9:30-12:30 a 14-17)

Témata, která lze obsáhnout a prakticky si vyzkoušet na tomto semináři: jak pracovat s hlasem, jako se svým nejpřirozenějším a nejdokonalejším nástrojem, který každý vlastní / jak pracovat s psychikou během vystupování na veřejnosti / velké téma také pro učitele – jak správně pečovat o svůj hlas a jak jej posílit / jednoduchá a základní dechová a hlasová cvičení / hlas jako léčebná síla a prostředek / ad základy improvizace – na základě jednoduché lidové písně – kterou se můžeme společně naučit – vyzkoušet si na této písni různé hudební styly, postupy / zaměření na text - tzn. na základě dané lidové písně zaměřit se pouze na význam textu – jako první bod – pokusit se zhudebnit tuto píseň bez znalosti původního notového zápisu – tzv. popustit uzdu své hudební fantazii – s tím, že každý nápad je dobrý – nehodnotit! výsledkem může být zajímavý postup při porovnávání vlastní hudební tvorby a hudebním materiálem dané lidové písně / dalším krokem je inspirace „běžným“ životem – vždyť zhudebnit a zazpívat se dá například i telefonní seznam! / jak se dají hudebně zpracovat emoce? - další možný okruh k vyzkoušení a zamyšlení / pozorování a načítání okolního světa – opět další možné cvičení k volné improvizaci – každá osobnost načítá „stejný“ svět kolem sebe „jiným“ způsobem – opět další téma k volnému hudebně-textovému zpracování a vyjádření / zhudebni své jméno! – jméno je podstata každé bytosti – ať už v jakémkoliv smyslu vnímání a následnému zpracování / společné tvoření písně na základě intuitivního vyřčení prvního slova každého člena skupiny

        

GABRIELA VERMELHO je výraznou osobností naší hudební a divadelní scény. Je současně zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton, skladatelkou a herečkou, působí v oblasti klasické hudby,
muzikálu, jazzu a rockové alternativy. Věnuje se hudební pedagogice, vyučuje na ZUŠ v Praze, organizuje pravidelně celodenní hlasové semináře, tématem je improvizace a rozvíjení autorské tvorby, použití hlasu jako jednoho z možných terapeutických nástrojů při osobnostním rozvoji. Je zvána jako lektorka hlasových, hudebních a improvizačních dílen v rámci festivalu ProArt. Je lektorkou programu Tanec školám s divadlem Ponec, kde se věnuje hlavně improvizovanému hudebnímu doprovodu. V roce 2022 se stala lektorkou dětských hudebních dílen v rámci festivalu Struny dětem. Zde se také věnovala rozvíjení improvizace a hudebně-textové tvorby dětské písně. Zabývá se tématikou interpretace a novátorského zpracování lidové písně. Je primariem kvarteta Gadrew Way, spolupracovala se např. se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Komorním orchestrem Pavla Haase, Orchestrem Berg, skupinou Čechomor atd.
 Je členkou kapely Maraca a Zimbova, vystupovala společně s Epoque
Quartetem a Petrem Wajsarem ve sdružení Ewave. V roce 2013 založila svou hudební skupinu GaRe, se kterou se věnuje pouze autorské hudbě. http://www.gabrielavermelho.cz/ 

 

JAK NA HUDEBKU?, pro 1. stupeň ZŠ a ZUŠ / vede Jiří Polívka

pondělí 5. června, studio Itaka (9:00-12:30 a 14-16:30)

Vnímat hudbu je v základní míře dáno každému člověku. Workshop chce pomoci zorientovat se v nepřeberných možnostech pojetí hudební výchovy, zaměřit se na rozvíjení a upevnění elementárních dovedností a otevřít tak cestu co největšímu počtu dětí k aktivnímu vnímání hudby, zpěvu a muzicírování.

KOMU JE WORKSHOP URČEN? Především učitelům 1. stupně ZŠ. Na své si ale mohou přijít také ti, kdo pracují s předškolními dětmi, nebo profesionální muzikanti, kteří chtějí i učit.  

CO SE NAUČÍME? Workshop se bude věnovat třem základním tématům.

Vytvoření sboru - jak ideálně upravit prostor, časová organizace hodiny  základní dechová a hlasová průprava,  artikulace, rozsah, cvičení a výběr repertoáru.

Hudební nástroje - jaké vybrat a jak je používat, využití aplikací.

Propojování hudby s ostatním vzdělávacími okruhy - jazyky, matematika, fyzika, dějiny, anatomie, tělocvik

Práce učitelů takto malých dětí je pro jejich vývoj naprosto zásadní. V čase, který svým žákům věnují, je seznamují se všemi oblastmi života. Hudba nemusí být silnou stránkou každého kantora, ale přitom může být skvělým pojítkem s dalšími vzdělávacími tématy.

 

JIŘÍ POLÍVKA je muzikant, učitel hudby a sbormistr s praxí téměř 30 let. Pracuje s dětmi v širokém věkovém spektru od předškolních dětí až po studenty středních škol. V minulosti působil ve školách jak klasického, tak i zcela alternativního střihu. Jeho zkušenosti zahrnují výuku hudby v nejrozmanitějších podobách od individuálních lekcí v ZUŠ, přes vedení dětských hudebních skupin, kapel a sborů, až po vyučování předmětu Hudební výchova na základních školách i osmiletém gymnáziu. V současnosti se převážně věnuje dětskému sboru Mifun, jehož je zakladatel a sbormistr. https://www.mifun.cz/

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 • KDY: 26.dubna / 3.května / 10.května / 18.května / 26. května / 5.června
 • KDE: Studio Itaka, Korunní 35, Praha 2 (21.4. / 3.5. / 10.5. / 18.5. / 5.6.), DK Bílá Hora, Ke kulturnímu domu 439/14, Praha 6 (26.4.)
 • KAPACITA 20 účastníků
 • CENA: 600,-
 • PLATBA: na účet 2316803319/0800, variabilní symboly jednotlivým platbám:
 • Slachova, 2. st. -  VS 221042023
 • Kerle, 2. st. - VS 226042023
 • Vermelho, 2.st. - VS 203052023
 • Kerle, 1. st. - VS 210052023
 • Slachova, 1. st. - VS 218052023
 • Polívka, 1. st. - VS 205062023
 • PŘIHLÁŠKA

 

Aktivity Hlasohledu probíhají za podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy, Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury - děkujeme!

 

       

CZ / EN