LETNÍ DÍLNA AFRICKÝCH POLYFONIÍ

Týdenní workshop pod vedením Anity Daulne - zpěv (Kongo/Belgie) a Tomáše Marka (ČR) - rytmika

Slavonice - od neděle 10. do neděle 17. července / Přeloženo z roku 2021

MÁME VONÁ LŮŽKA NA SECESNÍM DOMĚ A U GIORDANŮ!!!

Léto, africké polyfonie a energetizující dilna se skvělou Anitou Daulne.Týden trvající hudební koupel doplní hra na perkuse. Přijeďte se nabít do Slavonic!

--------for English scroll down-------

Proklikem na fotografii níže se dostanete na dokument z proběhlé letní dílny.

ZPÍVÁNÍ AFRICKÝCH POLYFONIÍ

V jazyce Lingala znamená slovo Mayaka perlový náhrdelník. Hlas každého účastníka dílny se stane jednou z perel, která náhrdelník spoluvytvoří a svým jedinečným významem a smyslem doplní celek, v němž se hlasy vzájemně propletou a propojí. Hra hlasů, zvuků, šepotů, pískání a houpavých rytmů vytvoří most spojující africké hudební cítění vzešlé z každodenního života uprostřed přírody s městskou zkušeností evropského člověka. Lektorka, která si pro tento druh hledání vytvořila vlastní termín "afropean music" nabídne členům setkání možnost objevovat si vlastní a možná překvapující výrazové a hlasové prostředky a prožít si radostnou, energickou a emocemi nabitou hudbu, kde je každý jak sólistou, tak i součástí mnohohlasého sboru.Dílna je určená všem, kteří mají chuť a potřebu zpívat, bez ohledu na míru zkušeností.

Anita Mahdia Daulne, původem z Konga, je zakladatelkou a bývalou členkou celosvětově proslulé vokální skupiny Zap Mama. Má za sebou pohnutý osud dítěte ze smíšené rodiny v neklidných politických dobách občanské války v Kongu a shodou okolností strávila část svého raného dětství přímo u Pygmejů. Již řadu let se zabývá studiem afrických hudebních tradic, především polyfonním zpěvem Pygmejů, Buduů, Masajů, Zuluů a dalších národů, za nimiž cestuje a pobývá s nimi. Neúnavně přibližuje africké dědictví lidem ze západního světa.

Více o Anitě najdete zde.

RYTMICKÁ CVIČENÍ

s Tomášem MARKEM

Hudbě se věnuje již od dětství. Devět let studoval hru na klavír. Profesionálně se hře na djembe a basové bubny a výuce na djembe věnuje od roku 2006. Jako jediný v České republice se, díky studiu na FHS UK v Praze, věnoval západoafrické hudbě a její výuce i z vědecké perspektivy. Od roku 2015 provozuje projekt Djembemafia.com, zabývající se prodejem špičkových bubnů a dalších nástrojů ze západní Afriky. Vyrábí profesionální bubny djembe nejvyšší možné kvality s naprosto jedinečným designem a provedením. Za posledních deset let měl možnost koncertovat, spolupracovat a učit se od řady významných současných západoafrických bubeníků jako např.: Tonton Sylla, Famoudou Konaté, Thoms Guei, Louis Cesar Ewande, Harouna Dembelé, Sidiki Camara, Mansa Camio a další. V minulosti jsem spoluzaložil pražskou bubenickou kapelu Pararingapatam. V současné době působí v kapelách Barati Squad a Soundokan. Pravidelně doprovází na workshopech a pravidelných lekcích hrou na buben djembe přední české tanečnice.

SLAVONICE

     

Slavonice jsou malé starobylé městečko uprostřed krásné krajiny, které jako jedno z mála v Čechách zůstalo zachováno v renesanční podobě. Více o Slavonicích zde.

 

JAK TO BUDE PROBÍHAT:

Příjezd do Slavonic bude v průběhu nedělního odpoledne, večer zahájíme dílnu projekcí dokumentárního filmu o skupine Zap mama, kterou Anita spoluzakládala. V pondělí ráno začíná výuka, celkem bude 6 výukových dnů.

Workshop bude probíhat ve velice příjemném sále v prvním patře tzv. Staré školy - Institutu Slavonice, situované přímo na renesančním náměstí. Účastníci budou absolvovat tři hodiny zpěvu dopoledne, po obědě pak 90 min blok rytmických cvičení a bubnování a poté závěrečnou lekci, která bude střídavě jeden den čistě pěvecká a jeden den proběhne s oběma lektory s propojením hlasu a rytmu. Večer pak budou následovat projekce dokumentárních filmů s hudební tématikou.

Dílna pravděpodobně vyvrcholí veřejným vystoupením v jednom ze slavonických malebných zákoutí v sobotu večer a bude zakončena v neděli společnou snídaní. Výuka bude vedena v angličtině a francouzštině a překládána do češtiny.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

  • Kdy: 10.–17. července 2022
  • Kde: Slavonice (Institut Slavonice - stará škola)
  • Cena: 9100 Kč - zahrnuje kurzovné a bohaté společné snídaně, vhodné i pro vegetariány a vegany.
  • PŘIHLÁŠKA

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme možnost zamluvit si v přihlášce také ubytování v několika ubytovacích zařízeních ve Slavonicích do konce května. Pak musíte hledat na vlastní pěst - určitě rádi poradíme.

AKTUÁLNĚ!!! V TUTO CHVÍLI SE UVOLNILA DVĚ LŮŽKA - JEDNO V SECESNÍM DOMĚ A DRUHÉ U GIORDANŮ!!!

Nabídka ubytování

Apartmány u sv. Floriána za 500 korun na noc. K dispozici je byt v přízemí pro 4 osoby a 4-lůžkový apartmán v patře).

Dům u Giordánů - za 530 korun na noc. K dispozici jsou 2 dvoulůžkové pokoje (manželská postel), 2 třílůžkové (oddělené postele) a jeden čtyřlůžkový pokoj.

Rezervace budeme vytvářet podle pořadí přihlášených.

Kdo by chtěl bydlet jinde, může si ubytování zajistit samostatně dle vlastního výběru - ve Slavonicích je pestrá škála hotelů a penzionů, několik kilometrů od Slavonic také kemp. Informace jsou k dispozici např. na stránkách www.i.slavonice-mesto.cz.

 

STRAVOVÁNÍ

Také bude možné zamluvit si společný oběd - pokud se sejde min. počet zájemců. Jídlo skládající se z polívky, hlavního jídla a salátu nebo moučníku. Tuto variantu doporučujeme mimo jiné proto, že umožní více si v polední pauze odpočinout. Snídaně i obědy jsou vydávány ve Spolkovém domě. Ceny za oběd oznámíme a platí se až na místě při příjezdu.

 

Letní dílna proběhne za podpory Ministerstva kultury

 ____________________________________________________________________________

SUMMER WORKSHOPOF AFRICAN RYTHMS AND POLYPHONY

Anita DAULNE (Congo/Belgium) singing a Tomáš MAREK (CZ) - percussion, rythmic exercises

SLAVONICE 10-17 July 2022

Summer, African polyphonies and an energizing workshop with the wonderful Anita Daulne. The whole week music bath will be complemented by drumming and rythmical exercises by a percussionist Tomáš Kerle. Come to recharge to Slavonice!

SINGING AFRICAN POLYPHONY

In the Lingala language, "Mayaka" means "pearl necklace". Each participants voice will become a pearl in a necklace contributing its unique significance to a whole in which the voices intertwine and unite. A play of voices, sounds, hisses, whistling and swinging rhythms will create a bridge connecting the African musical feeling based on everyday life in nature and the urban experience of Europeans. The lecturer who has labeled this kind of search "Afropean music" will offer the participants a possibility to discover their own, perhaps surprising, means of vocal expression and to experience joyful, energetic and emotional music in which everybody is both a soloist and a part of a chorus of many voices. The workshop is open to all who wish, need and have the courage to sing regardless of their experience.

Born in Congo, Anita Mahdia Daulne is a founding member of the world-renowned vocal ensemble Zap Mama. For many years, she has studied African musical traditions, especially Pygmy, Budu, Zulu and other tribes' singing. She strives to bring the African heritage to the Western world.

For more information about Anita Daulne click HERE.

RYTHMIC EXERCISES

with Tomáš MAREK

Tomáš is in the music since his childhood. He studied nine years piano and he plays professionally djembe and gives djembe and doundoun classes since 2006. As only one in the Czech Republic he took a look, thanks to his studies at FHS UK in Prague, at the west african music and teaching from scientific poitn of view. Since 2015 he has been running Djembemafia.com, selling top quality djembe drums and other musical instruments from West Africa as well as providing several types of djembe and doundouns classes range from Public group classes and private classes to school drumming and company teambuilding drumming. In last decade he was lucky to meet, play with, cooperate and learn from many great West African djembe drummers such as Tonton Sylla, Famoudou Konaté, Thoms Guei, Louis Cesar Ewande, Harouna Dembelé, Sidiki Camara, Mansa Camio and many others. He co-founded percussion band Parraringapatam in Prague. Nowadays he plays in Soundokan and Barati Squad bands and regularly accompanies dance classes and workshops of major czech dancers. 

PLACE OF THE WORKSHOP

Slavonice is a small Rennaisance town in the middle of a beautiful landscape. 

The participants are expected to arrive at Slavonice on Sunday afternoon. In the evening there will be a meeting with a screening of a documentary film about the Zap mama group. The lessons starts in the morning of Monday 11th and totals six teaching days. The classes will take place in a room located on the Renaissance town square - INSTITUT SLAVONICE. Every day, the participants will have three hours of singing and 90 mins of rythm exercises and drumming after lunch and a closing lecture (purely vocal on one day and combining both lecturers on the other day - alternatively). We'll specify the details later. The workshop will be ended by a public performance in one of the picturesque locations of Slavonice on Saturday 16th and concluded by a group breakfast in the morning of Sunday 17th. The lessons will be given in English and French (Anita mixes both) and interpreted to Czech.

Information 

  • When: 10–17 July 2022
  • Where: Slavonice 
  • Price: CZK 9100 CZK + accommodation (see below)
  • Application

ACCOMODATION

We offer a possibility to book in the application accomodation in several places around Slavonice. 

Apartmány u sv. Floriána 500 CZK per night. There is an appartment on the ground floor for four people and one more apartment on the firts floor as well for four people.

Secesní dům Slavonice 450 CZK per night. There is one apartman for three people or apartman for four with two bedrooms. 

Dům u Giordánů - 530 CZK per night. There are two rooms with double beds. 2 rooms with three separate beds and one room with four beds.

We will make the reservations according the application arrivals.

If you want to find accomodation in a different place there are several other hotels, bed and breakfasts in Slavonice. Kemps is a few kilometres from Slavonice. The information is available on booking.com. Or feel free to contact Hana produkce@hlasohled.cz.

CATERING

There's also a possibility of having lunches together - if there are more than 15 participants, we would have a cook preparing soup, main course and salad or a dessert for CZK 200 all together. We encourage you to go for this option, because you can rest more during the lunch break. Breakfast and lunch is served in Spolkový dům. The lunches are paid upon arrival. Breakfast is included in the price of the fee.

 

 

 

CZ / EN