14.–15. června – Tělo, hlas a hudba

TĚLO, HLAS A HUDBA

vedou

Rafał Habel (Polsko) a Julianna Bloodgood (USA) 

14.-15. června 2019

 

Zaměříme se na spojení těla se zvukem a vyzkoušíme, jak fyzicky prožíváme zvuk; tedy sled pohybů a dech, kterým v těle, kostech i tkáních, jak vyvoláváme zvukové vibrace, jak můžeme oživit novými možnostmi píseň, řeč nebo vokální improvizaci.

Našim cílem bude objevit v sobě hlas, který je otevřený a svobodný, schopný sdělovat emocionální podstatu a zároveň budeme probouzet schopnost vnímat a naslouchat vlastním pocitům - pocitům osobním i těch sborovým, vznikajícícm ve skupině lidí, kteří spolu tvoří.

Během dílny vyzkoušíme základní cvičení vytvořená tak, aby zvědomovala proces, jak se takovýto otevřený, niterný a hmatatelný zvuk vytváří. Ať celá naše těla rezonují! Otevřeme mnoho možností rozezvučení se, aby každý účastník mohl začít odhalovat mnoho hlasů, které máme v sobě, a jejich prostřednictvím tvořit. Prozkoumáme slova jako hudbu, sólovou i skupinovou improvizaci a základní polyfonní zpěv.

Prosíme každého účastníka, aby si připravil krátký text, třeba jen pár slov z básně, písničky, knihy nebo hry, která je mu blízká, a také úryvek písně, na níž má osobní vazbu. Neměla by to být celá písnička. Lidové písně jsou vítány.

Rafał Habel (Polsko)

Rafał Habel z Polska je herec, učitel a hudebník a dlouholetý člen světoznámého souboru, Divadla Piesn Kozla - od jeho začátků v roce 1996 do roku 2018 . Při přípravě takřka všech představení, která se ve světě dočkala mnoha cen a nadšených kritik, byl Rafał klíčovou postavou.

Rafałova práce je souběhem dvaceti let výzkumu, cvičení, unikátní kolektivně vymýšlené performance a na hudbě založeného fyzického divadla, jejichž prostřednictvím do hloubky porozuměl spojení mezi tělesným pohybem, zvukem, textem a rytmem.  Je původním členem oceňovaného polského komorního tělesa Lautari a v Polsku a Anglii spolupracoval s Divadlem Bred in the Bone.

Rafał vyučuje herectví na Metropolitní univerzitě v Manchestru, učil v roce 2014 na londýnské Škole múzických umění,  v letech 2015-2018 byl iedagogem na Bralově škole herectví. 

Rafał vystupuje a vyučuje napříč Evropou, Severní a Jižní Amerikou, Austrálií a Asií.

Julianna Bloodgood

Julianna Bloodgood, původem z Kalifornie, s oceňovaným polským souborem Divadlo Piesn Kozla spolupracovala v letech 2009-2018. S touto společností připravila, uvedla a odehrála v Evropě, Asii a Jižní i Severní Americe dlouhou řadu představení.

Julianna má stálé angažmá v Divadle MITU, pro které je performance základ jejich metodologie. Během mezinárodních příprav představení intenzivně spolupracovala jak s umělci z Bangkoku, tak jihoamerickými indiány, a studovala různé formy tradičního performativního umění.

Důležitým aspektem Juliannina profesního života jsou komunitní projekty s uměleckými přesahy. Používá umění jako lék i protředek změny. Julianna je spoluzakladatelka divadelního projektu Dadaab pro mladistvé z uprchlického tábora v keňském Daabu, a zakládající členka a jedna z uměleckých vedoucích neziskovky The Great Globe Foundation, která moc kreativity využívá, aby inspirovala jednotlivé hlasy a umožnila jim pomáhat stavět mosty mezi lidmi a komunitami.

Juliannina práce zahrnuje antropologický výzkum performance a při hledání různých kulturních pohledů na tělo, hlas a rituál procestovala velký kus světa.

Organizační informace

  • Kdy: pátek 14. června 18.00–21.00 a sobota 15. června 10.00–13.00 a 14.30–18.00 
  • Kde: Prostor Itaka, Korunní 35, Praha 2
  • Cena: 1600,-  pro studenty 1400,-
  • PŘIHLÁŠKA

 Foto Mateusz Bral.

Akce se koná za podpory hlavního měta Prahy, Státního fondu kultury a Ministerstva kultury ČR.

Praha       
CZ / EN