5. listopadu – KONFERENCE HLASOHLED 2017: Hlas jako nástroj sebepoznání

Konference HLASOHLED 2017 

HLAS JAKO NÁSTROJ SEBEPOZNÁNÍ

neděle 5. listopadu

sál Galerie, HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

VSTUP ZDARMA (REGISTRACE NA KONFERENCI ZDE)

 

PROGRAM (PODROBNÝ PROGRAM)

9.00
 
AUTENTICKÝ HLAS – Olga Lidia KOZLOWSKA, M.A. (Polsko)
 
Co je to hlas? Co jsou to písně? Setkání nebude přednáškou, spíše půjde o sdílení zkušeností, myšlenek a znalostí, proctor dostanou I krátké životní zkušenosti posluchačů, které můžeme společně zpracovat. 
 
Olga Lidia Kozlowska je psycholožka, koučka a facilitátorka. Intenzivně se věnuje práci s hlasem a jeho terapeutickým možnostem. 
 
 
10.30
 
ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K HLASU – DiS et DiS Tereza Staňková 
 
Že nás hlas prozradí často lépe, než řeč těla, je známá věc. Přesto mi jsou občas kladeny otázky typu: Jak dosáhnout toho, aby ten zvuk, co ze mě leze, byl vážně „můj“? Co když ten „svůj zvuk“ nemám rád-a? 
 
Tereza Staňková absolvovala skladbu a zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Vyučuje zpěv, působila jako hlasový terapeut na na foniatrické klinice, věnuje se sbormistrovství.
 
HLAS VE FONIATRICKÉ AMBULANCI – MUDr. Zina Hánová 
 

Co nám říká porucha hlasu? Co vypovídá o svém nositeli? Jak vznikají hlasové poruchy? Chceme se o tom něco dozvědět a naučit, nebo jen odstranit příznak?

Smadar Emor je absolventkou Bezaelovy umělecké akademie a Rubinovy hudební a taneční akademie v Jeruzalémě. 
  
Generálním partnerem konference jsou:
 
    
 
 
 
    
CZ / EN