7. listopadu – KONFERENCE HLASOHLED 2015: Hlas jako nositel příběhů: souvislosti

Konference HLASOHLED 2015 

HLAS JAKO NOSITEL PŘÍBĚHU: SOUVISLOSTI

sobota 7. listopadu + zahřívací seminář v předvečer 6.11.

sál Galerie, HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

VSTUP ZDARMA (prosíme o předchozí registraci) 

REGISTRACE NA KONFERENCI ZDE

PODROBNÝ PROGRAM

 

PROGRAM

Pátek 6. listopadu, aneb předvečerní zahřívací seminář 

18.0020.00

ÚVOD DO STORYTELLINGU Barbora Schneiderová (ČR)

Interaktivní seminář - počet účastníků omezen, vstup zdarma - OBSAZEN, NELZE SE UŽ PŘIHLÁSIT ANI JAKO NÁHRADNÍK

Objasníme si prostřednictvím ukázek a diskuzí, co to storytelling vlastně je. Osvětlíme si, na čem je metoda založená a k čemu se dá využívat a dozvíte se, jaké jsou fáze storytellingového procesu tvorby příběhu.V rámci workshopu si vyzkoušíte základní příběhová cvičení – budete pracovat ve skupině, samostatně i ve dvojicích.

Barbora Schneiderová je dramaturgyně a vedoucí o.s. Storytelling

 

Sobota 7. listopadu - REGISTRACE NA KONFERENCI ZDE

 

9.00 – 10.30
 
HLAS A PŘÍBĚH VE FARMĚ V JESKYNI - Viliam Dočolomanský
 
Jakým způsobem se do hlasu otiskuje příběh, kterým jeho nositel v tu chvíli žije? Pro divadelní skupinu Farma v jeskyni je hlas jedním ze stěžejních nástrojů.
 
Viliam Dočolomanský je zakladatelem a vedoucím divadelního souboru Farma v jeskyni.
 
 
10.4011.40
 
HLASOVĚ-POHYBOVÁ TERAPIE: Hlas jako nádoba pro osobní příběh - Sebastiana Black
 
Představení jedné z cest, jak pracovat s hlasem a tělem - Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie). Ukážeme si, jak tento systém funguje co se týče práce s hlasem, tak, aby se otevřel dostatečně a byl barevný, pružný a výdržný a mohl tedy být nositelem osobního příběhu a nádobou, ale také odrážel emoční obsah příběhu. A naopak - osobní příběh je zpracován hlasem a pohybem.
 
Sebastiana Black je terapeutka zabývající se metodou Voice Movement therapy. Působí ve Velké Británii. (více zde)
 
KDYŽ JE HLAS JEN PŘEDSTAVOU..Zoja Mikotová 
 
Zkušenosti z pedagogické a především z praktické divadelní spolupráce s neslyšícími.
Martin Vasquez je hlasový trenér a mentor a také zakladatel Improligy.  www.vasquez.cz 
15.40 -16.40
  
Generálním partnerem konference jsou:
 
    
 
Mediální partneři:
 
    
CZ / EN