27. listopadu – Adventní dílna staroslověnských zpěvů – Igor ANGELOV

ADVENTNÍ DÍLNA STAROSLOVĚNSKÝCH DUCHOVNÍCH ZPĚVÅ®

vede Igor ANGELOV (CZ)

neděle 27. listopadu (první adventní neděle)

"Jako každý rok i letos Vás zveme ke společnému prodchnutí příchodu Adventu duchovní hudbou, tentokrát pod vedením Igora Angelova.

Slovy lektora:

Počátky křesťanství a písemnictví v Čechách jsou spojeny s postavami vzdělanců a světců Cyrila a Metoděje. Český kníže Bořivoj byl s manželkou Ludmilou okolo roku 870 na Velké Moravě pokřtěn biskupem Metodějem. Ten, když je ve víře plně vzdělal, obdaroval ho a nechal vrátit se domů. Dal mu s sebou kněze ctihodného života jménem Kaicha, jehož v Čechách usadili na hrádku, jehož jméno Hradec, kde založili chrám v čest sv. Klimenta, papeže a mučedníka", jak praví Kristiánova legenda. Byl to snad moravský kněz Kaich, který byl i prvním učitelem mladého kněžice Václava.

Po vyhnání žáků Cyrila a Metoděje z Velké Moravy to byla skupinka kněží (v čele se Sv. Klimentem a Sv. Naumem), která zachránila text byzantsko-slovanské liturgie. Odešli přes Srbsko a Bulharsko do Makedonie k Bílému jezeru dnes zvanému Ohridské. Zde vzniklo roku 893 nejvýznamnější centrum slovanské kultury a vzdělanosti, odkud se do východní Evropy šířilo slovanské písemnictví, liturgie a hudba. Tyto tisíc let staré zpěvy i podoba liturgie se v Makedonii a v Bulharsku stále udržuje tradičním způsobem. Díky tomu se do dnešních dnů zachovala pravděpodobná podoba původních staroslověnských zpěvů, které mohly v 9. století znít i v nejstarších českých kostelích.

Toto naše setkání je založeno na zpěvu původních zpěvů cyrilometodějské tradice.

Společně se naučíme jednodušší části liturgie, odpovědi a nekonečný tón „iso", abychom pak oslavili příchod Adventu krátkou večerní modlitbou v rotundě na Budči za účasti pravoslavného popa z Bulharska.

Těším se na společné setkání v duchovní hudbě."

Igor Angelov je sbormistr, dirigent a lektor. Více informací o něm naleznete ZDE.

Dílna je otevřena pro všechny zájemce bez ohledu na míru zkušeností - není potřeba umět číst noty.


Časový plán:

mezi 9.00 a 9.15 h příchod účastníků a společná snídaně z toho, co si přineseme, od 10 do cca 16 h: zpívání s pauzou na oběd - ten je v ceně kurzovného a paní kuchařka nám jej doveze přímo do školy. V cca 16.30 tichá cesta nahoru na kopec (asi 20 min procházka), kde stojí rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, která pro nás bude odemčená. Uvnitř si společně zazpíváme a zakončíme den.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Dílna proběhne v prostorách Základní a mateřské školy Pod Budčí v Zákolanech - adresa je Zákolany 50. Z Prahy jezdí do Zákolan vlak, autem z pražského Vítězného náměstí je to cca 25-30min. Pokusíme se s pražskými účastníky-automobilisty domluvit případnou spolujízdu pro zájemce.

Cena: 680,- Kč, pro studenty, důchodce a osoby na rodičovské dovolené a pro více členů jedné rodiny 550,-/ osoba. V ceně je společný (a výborný) vegetariánský oběd formou bufetu.

CZ / EN