11. září – Hlas, tělo a muzikoterapie – Markéta GERLICHOVÁ

HLAS, TĚLO A MUZIKOTERAPIE

vede Markéta Gerlichová (ČR)

sobota 11. září 2010

 

Naše tělo je (kromě jiného) velmi dokonalý hudební nástroj - a pokud víme, jak jej rozeznít, uvolnit a rozcvičit, získáme kvalitní hlasový projev zároveň s uvolňujícími a ozdravujícími pocity, které resonují s naší tělesnou pohodou

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka.

Seminář „Hlas, tělo a muzikoterapie" bude zaměřen především na prožitky hlasu a dechu v souvislosti s cvičením a uvolňováním těla. Je určen všem - zpěvákům i nezpěvákům - kteří si rádi hrají, pracují na sobě, bez nároků na výkon a dovednosti - ale s radostí z prožitku a obohacení. Seminář dále vytvoří příležitost k sebeuvědomování, které přímo souvisí s prožitkem vlastního hlasového projevu. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si cviky, které uvolňují tělo a prohlubují dech, budou mít možnost okusit několik dalších fyzioterapeutických a psychosomatických přístupů k zlepšení hlasu. Sebepoznávání sluchem by mělo předcházet hlasovou tvorbu, tomuto tématu se budeme věnovat také v další části semináře. Důležité je nebát se projevit své Já hlasem, naučit se pracovat se svým hlasovým projevem, kultivovat jej a přijmout jej s radostí - takový, jaký se. Zpívat se může naučit každý, pokud se zbaví strachů a bloků, vycvičí si naslouchání a pracuje s hlasem. Zpěv je velkým zdrojem energie, cestou k hlubšímu dýchání a mimo jiné i způsobem, jak prožívat radost.

V úvodu rozehřejeme naše tělo a povzbudíme náladu pomocí vhodných muzikoterapeutických hudebních nástrojů. Budeme pokračovat fyzioterapeutickým cvičením pro přípravu na práci s hlasem. Pokračovat se bude prací na rozvoj citlivosti a prožitků z vlastního projevu i citlivé komunikace s ostatními. Naše snažení bude rozvíjet jak individuální, tak partnerský projev a samozřejmě i interakce ve skupině. V závěru našeho semináře se budeme seznamovat s různými relaxačními technikami, které mají souvislost s tělem, dechem a hlasem.

Více informací o lektorce naleznete ZDE , k dispozici je také ROZHOVOR vzniklý pro Hlasohled.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Dílna bude probíhat od 10 do 18h s pauzou na oběd v Komunikačním prostoru, Školská 28, Praha 1, viz www.skolska28.cz . Cena 850 ,- / 790,- pro studenty, důchodce a osoby na mateřské dovolené.

CZ / EN