14.–15. června – Přát si zpívat – Natalka POLOVYNKA (Ukrajina)

PŘÁT SI ZPÍVAT - DÍLNA VYCHÁZEJÍCÍ Z UKRAJINSKÝCH LIDOVÝCH PÍSNÍ S NATALKOU POLOVYNKOU

Sobota 14. a neděle 15. června 2008

 

Natalka Polovynka

 

Slovy lektorky:

Touha zpívat osvobozuje hlas. Je to rozhodnutí udělat krok dopředu a vyjít vstříc daru, je to naše osobní odpověď na skutečnost, že máme k dispozici dar. Zpěv představuje setkávání - starořecké slovo "Irmos" znamená současně spojení i zpěv. Tato setkání se dějí v prostoru a čase nebo mezi námi a druhým člověkem a také se můžeme setkat s tím, kým opravdu jsme. Většinou totiž, když říkáme "chci zpívat", znamená to "chci být" - "chci prožít sebe sama".

Dílna bude zaměřena na základní principy práce s lidovou písní. Účastníci se vedle zpěvu písniček, které si sami vyberou (viz níže) naučí také 2-3 ukrajinské lidové písně. Cílem dílny je nalézt a projít si svoji vlastní cestu k písni, kterou lektorka staví do protikladu k "turistickému zpívání", které těká a klouže po povrchu aniž by hledalo podstatu.

Natalka Polovynka je zpěvačkou, herečkou a pedagožkou. Věnuje se mimo jiné ukrajinské staré duchovní hudbě a lidovým písním a stála u zrodu řady divadelních i hudebních projektů. Více informací o lektorce a mp3 s její hudbou naleznete v sekci LEKTOŘI.

 

Program dílny:

První den
-cvičení-rituál - vytváření souladu se sebou sama, vstup do prostoru
-práce s písní - její zvuk v prostoru, tělo a zvuk, rytmus, tvar písně
-zhodnocení celodenní práce, společná rozprava
 
Druhý den
-cvičení-rituál - vytváření souladu se sebou sama, s časem, práce s tichem
-práce s písní - slova, pauza, výraz, obraz písně - závěrečná performance - představení jako mozaika vytvořená z výstupů jednotlivců i společného zpívání, závěrečná rozprava o tom co proběhlo a co může být impulsem do budoucna.

Podmínky: Připravte si 3 písně, jedna z nich by měla být ve Vašem rodném jazyce. Připravte si následujcí odpovědi: -moje zkušenost s individuální a společnou prací na písni -pokuste se promyslet si a zformulovat co je to zpěv

 

Dílna bude probíha v sobotu a neděli 14. a 15. června od 10 do 17.30 hodin v Praze, místo bude upřesněno. Dílna bude vedena v ruštině a překládána do češtiny.

Cena 1800,- Kč, studenti, důchodci a osoby na rodičovské dovolené 1650,- Kč. Přihlášku na dílnu naleznete v sekci PŘIHLÁŠKY.

 
CZ / EN