Zuzana Vlčinská (ČR)

Mgr. Zuzana Vlčinská vystudovala hudební vědu na pražské FF UK. Absolvo­vala dvouletý kurz Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a prošla řadou muzikote­rapeutických kurzů a seminářů. Již přes deset let se věnuje práci se širokou pěveckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru. S lidovou písní pracuje jako s aktuálním sdělením či situací.

Ačkoli jsou její úpravy svou jednoduchostí přístupné zpěvákům „začátečníkům", jsou oblíbené a oceňované i v kruzích hudebních profesionálů a vzdělaných ama­térů. V roce 2005 vydala zpěvník s CD Poslyšte s radostí, který obsahuje vícehlasé úpravy málo známých koled.

Rozhovor s lektorkou si můžete přečíst ZDE.

CZ / EN