Wolfgang Saus

Wolfgang SAUS (Německo)

Tento vzděláním přírodovědec (fyzikální chemik) se již od dětství intenzivně věnoval zpěvu.
Jako sborový zpěvák i jako sólista pak vystřídal na 60 evropských ansámblů a měl možnost spolupracovat i s mnoha významnými profesionálními zpěváky (např.King Singers) a sbormistry. Zpíváním si vydělával na studium.


S alikvotním zpěvem se poprvé setkal v roce 1983 a tato pěvecká technika mu učarovala. Začal se alikvotnímu zpěvu intenzivně věnovat a když zjistil, že při úspěšné vědecké kariéře nemá na zpívání dost času, rozhodl se pro zpěv vědeckou dráhu opustit.
V současné době patří mezi nejlepší alikvotní zpěváky na světě (v polyfonním alikvotním zpěvu mu mohou konkurovat snad jen Christian Zehnder a Stuart Hinds), je schopný zpívat dvojhlasně barokní skladby. Pořádá semináře alikvotního zpěvu po celé Evropě. Své rozsáhlé vědomosti shrnul před nedávnem do první obsáhlejší publikaci o alikvotním zpěvu, která kdy v němčině vyšla.

Wolfgang Saus má v alikvotním zpěvu i velké organizační zásluhy: na internetu zřídil rozsáhlý webový portál www.oberton.org , jehož prostřednictvím již mnoho alikvotních zpěváků navázalo mezinárodní kontakty. Je také spoluautorem softwaru "Overtone analyzer", viz www.sygyt.com. V Aachenu založil alikvotní pěvecký sbor.

Ukázku tvorby W. Sause si můžete poslechnout níže, další skladby k poslechnutí jsou na adrese www.oberton.org/wolfgang_saus/ws_mp3.html

Ukázka tvorby W. Sause

 

 

CZ / EN