UHLIG Sylka (Holandsko)

Sylka UHLIG (Holandsko)

 

Nejprve studovala klasický zpěv na konzervatoři a později, v letech 1989-1993, muzikoterapii na Univerzitě profesního vzdělávání v Nijmegen. V letech 1991-1999 pracovala v psychiatrické léčebně H. C. Rümke Groep v Utrechtu jako muzikoterapeutka. Vedla skupinová i individuální sezení s traumatizovanými a sexuálně zneužívanými ženami, klienty se soudně nařízenou léčbou a s pacienty v krátkodobé terapii. Titul RMTh (registrovaný muzikoterapeut) získala v roce 1997 v Nizozemí. V letech 1995/97 absolvovala výcvik v práci s hlasem a tělem. V roce 1998 šest měsíců studovala orientální muzikoterapii s Orucem Güvencem na Marmarské Univerzitě v Istanbulu. V roce 1997 začala v Nizozemí praktikovat muzikoterapii a práci s hlasem soukromě. V roce 1999 se přestěhovala do New Yorku, kde v roce 2000 dokončila Advanced MA program v muzikoterapii na Newyorské univerzitě (NYU). Pracovala v New Yorku v neurologicky zaměřené firmě Beth Abraham Health Services s pacienty po mrtvici, s Parkinsonovou nebo Alzheimerovou chorobou. V letech 2001-2005 pracovala pro Radu pro vzdělávání v programu Zvláštního vzdělávání určeném autistickým a emocionálně narušeným dětem s vývojovými vadami. S postiženými dětmi pracovala také v muziko- a arteterapeutickém programu Hartsong Inc. ve Scarsdale v USA. Od roku 2005 vyučuje muzikoterapii a hlasovou improvizaci na Univerzitě profesního vzdělávání HAN v Nijmegen v Nizozemí.

Svou prací se zaměřuje na hlas a zkoumání tradičních způsobů zpěvu jako multikulturního přístupu k muzikoterapii. Vede hlasové workshopy a prezentuje na konferencích v Evropě, USA a Jižní Americe.

Napsala knihu o klinických a kulturních hlasových praktikách Authentic Voices, Authentic Singing - A Multicultural Approach To Vocal Music Therapy (Autentické hlasy, autentický zpěv - multikultirní přístup k vokální muzikoterapii) a nejnověji také Voicework in Music Therapy (Práce s hlasem v muzikoterapii).

 

 

CZ / EN