Podminky

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhradou kurzovného vyjadřuje účastník zároveň svůj souhlas s podmínkami pořádání kurzů a stvrzuje, že zná obsah těchto obchodních podmínek, storno podmínek a podmínek konání kurzů a souhlasí s nimi v plné výši. Úhrada kurzovného se považuje za projev svobodné vůle každého zájemce a ten tímto potvrzuje, že tak neučinil ani v tísni ani pod nátlakem.

Pořadí přihlášených účastníků vzniká dle chronologie plateb kurzovného. V případě, že by vznikla situace, kdy by účastník zaplatil kurzovné pozdě a nemohl být zařazen z důvodu naplnění dílny, bude mu kurzovné v plné výši obratem vráceno zpět.

Víkendová i týdenní dílna tvoří celek, který není možné dále dělit a není tedy možné přihlásit se pouze na část dílny za poměrné kurzovné.

V případě, že se účastník rozhodne odejít z dílny před koncem, nevzniká mu tím nárok na vrácení části kurzovného.

V případě zrušení dílny ze strany pořadatele bude účastníkům vráceno kurzovné v plné výši.

STORNO PODMÍNKY

Veškeré žádosti o stornování uhrazeného kurzovného je možné zasílat výhradně písemně emailem na info@hlasohled.cz a za rozhodující je pokládáno datum doručení elektronickou poštou. Protože někdy může být elektronická pošta nespolehlivá, ověřte si prosím do dvou dnů po odeslání emailu zda byl doručen a to na čísle 608 20 21 33, nejlépe formou sms zprávy. Storna přihlášek se nepřijímají žádným jiným způsobem (telefonicky, formou sms ani jakkoliv jinak).

Vždy platí, že pokud za sebe účastník má v momentě odhlašování náhradu, neplatí žádný stornopoplatek!

VÍKENDOVÉ A JINÉ JEDNO, DVOU A TŘÍDENNÍ DÍLNY:

- Při odhlášení více než 1 měsíc před konáním dílny činí stornopoplatek 25% kurzovného.

- Při odhlášení v rozmezí 1 měsíce a 14 dnů před konáním dílny činí stornopoplatek 50% kurzovného.

- Při odhlášení méně než 14 dnů před konáním dílny činí stornopoplatek 100% kurzovného.

V případě náhlého onemocnění doloženého lékařskou zprávou bude účastník, který nemohl být na zaplacené dílně přítomen, mít možnost zúčastnit se náhradou jiné dílny dle vlastního výběru, budou-li v okamžiku jeho přihlášení k dispozici volná místa.

TÝDENNÍ DÍLNY:

- Při odhlášení více než 2 měsíce před konáním dílny činí stornopoplatek 20% kurzovného.

- Při odhlášení v rozmezí 2 měsíců a 1 měsíce před konáním dílny činí stornopoplatek 50 % kurzovného

- Při odhlášení méně než 1 měsíc před konáním dílny činí stornopoplatek 100% kurzovného.

DALŠÍ PODMÍNKY

Přihlášením na dílnu účastník a priori bere na vědomí následující:

Zpěv a práce s hlasem a s ní spojené možné psychické zážitky hlubšího rázu předpokládají u účastníků alespoň průměrné duševní zdraví a schopnost zátěže. Očekáváme, že účastníci, kteří mají pochybnosti nebo otázky, prodělávají psychiatrickou nebo psychoterapeutickou léčbu, jsou závislí na drogách nebo chronicky nemocní, tuto skutečnost organizátorům dílny uvedou v momentě kdy se přihlašují, mailem anebo telefonicky.

Účastníci nesou v každém případě odpovědnost sami za sebe a své zdraví.

Lektoři ani organizátoři nepřejímají jakékoli ručení za škody na osobách i věcech. Účastnící se tímto zříkají jakýchkoli nároků na případně vzniklé výše uvedené škody.

Zasláním přihlášky účastník a priori dává souhlas s případným fotografováním a natáčením své osoby v rámci průběhu dílny. V případě, že by si kategoricky nepřál být natáčen nebo fotografován, je nutné, aby do 3 pracovních dnů před začátkem dílny o tom zpravil organizatory emailovou zpravou zaslanou na adresu info@hlasohled.cz a současně poslal zpravu o zaslani emailu na tel 608 202 133. Příjem bude potvrzen emailovou zprávou.

Pokud poté proběhne v průběhu dílny natáčení nebo fotografování, bude výsledný tvar publikován tak, aby účastník na záznamu či fotografiích nefiguroval.

CZ / EN