Aktuality

02.12.2014

ZKOUMÁNÍ HLASU S IVANOU VOSTÁRKOVOU

CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT O ČLOVĚKU POSLECHEM JEHO HLASU?


Ivana Vostárková je hlasová koučka a pedagožka a kromě své soukromé praxe a působení na DAMU pracovala také s řadou veřejně známých osobností, kterým pomáhala zdokonalit jejich mluvený projev.


Seminář Laboratoř lidského hlasu - hlas jako zrcadlo osobnosti, který proběhne v sobotu 13. prosince, si klade základní otázku: co všechno se můžeme o člověku dozvědět, když posloucháme jeho mluvu? Lze vypozorovat jaké konkrétní projevy na nás určitým způsobem působí?  Čím to je, že nám o sobě mluvící člověk bezděčně prozrauje takové množství informací? Lze vytvořit určitou obecně platnou typologii rysů řečového projevu co do působení na příjemce?


Tento seminář probíhá formou společné reflexe a debaty nád videozáznamy veřejně činných osobností, které účastníci společně s lektorkou sledují.

Více o semináři se dočtete ZDE.

.
CZ / EN