VODÁČKOVÁ Daniela (ČR)

PhDr. Daniela VODÁČKOVÁ

Jsem psychoterapeutka s psychologickým vzděláním a dvaadvacetiletou praxí. Mé zaměření je integrativní. Propojuji hlubinné směry s psychoterapeutickými technikami (relaxace, imaginace, hypnóza, modifikace arteterapeutických technik a technik orientujících se na práci s tělem). Mám letitou zkušenost v práci s krizí a traumatem.

Zároveň aktivně zpívám, těžiště mého zájmu je především autentická interpretace staré hudby, zpívám ve dvou ansáblech. Ensemble Guillaume (jehož jsem spoluzakladatelka) je orientován spíše na hudbu období baroka. Čtyřčlenné Quadrifolium (Čtyřlístek) se zabývá starší hudbou odbdobí ars nova, a ranou renesancí (Guillaume de Machaut, Josquin Deprez, Johannes Ockeghem, Walter Frye, Pierre de la Rue, Joachin Anchieta apod.) Pro naše uvažování o staré hudbě je důležité a podstatné čerpat z původních pramenů a zpívat z původní notace.

Geneze mé práce s hudebníky se vztahuje k propojení obou cest, interpretační a terapeutické. Postupně jsem dospěla k cíli, pracovat individuálně nebo skupinově s hudebníky takovým způsobem, aby své tělo vědomě používali jako hudební nástroj a mohli díky práci na sobě postupně odkládat bloky v podobě úzkosti, obav, brzdícího očekávání, bolestí, které v osobní životní historii omezily jistotu a volnost v proudšní hudební energie.

CZ / EN