STORM Sanne (Faerské ostrovy, Dánsko)

Sanne STORM (Faerské ostrovy, Dánsko)

 

2002: Magisterský titul (MA) v oboru muzikoterapie na Aalborg University v Dánsku

2001 - 2002: Asistentka výzkumu na Výzkumné muzikoterapeutické klinice Psychiatrické léčebny Aalborg v Dánsku

2002 - současnost: Práce na plný úvazek jako muzikoterapeutka v psychiatrické léčebně na Faerských ostrovech.

2003 - 2005: Studium na diplom v oboru hlasový pedagog. Učitelé: Carol Mendelsohn a Saule Ryan v Centre Artistique Roy Hart ve Francii

2004 - současnost: Dálková doktorandka na Fakultě muzikoterapie University Aalborg v Dánsku

2005 - současnost: Výuka práce s tělem a hlasem pro terapii na katedře komunikace a psychologie Univerzity Aalborg v Dánsku.

2008 - současnost: Učitelka na VoxViva v Aarhus v Dánsku.

2008 - současnost: Učitelka hlasové a pohybové improvizace na Divadelní škole v Tórshavn na Faerských ostrovech.

2008 - současnost: Lektorka workshopů hlasu a pohybu v Evropě (Španělsko, Řecko, Dánsko, Finsko).

 

Publikace a prezentace na konferencích

Storm, S. (2002) Terapeutický vývoj od nevědomé a předverbální fáze k vědomé a verbální fázi. Muzikoterapie s dospělou psychotickou neverbalizující pacientkou. Práce pro 10. světový muzikoterapeutický kongres v Oxfordu v Anglii.

Storm, S. (2003) Livline til virkeligheden - første skridt i en psykoterapeutisk behandling" (Záchranné lano k realitě - první fáze psychoterapie). Ã…rsskrift. Musikterapi i Psykiatrien. Periodicum. Klinika muzikoterapie, Centrum pro léčbu a výzkum Psychiatrické léčebny Aalborg v Dánsku.

Storm, S., Hestbæk, T., & Petersen, R. (2003) Receptivní skupinová muzikoterapie v psychiatrii ve spolupráci s fyzioterapeutem - demonstrace. Workshop na 4. nordické muzikoterapeutické konferenci v Bergen v Norsku.

Storm, S. (2004). "Prozpívání se k životu" Klinická práce s hlasem v muzikoterapii s dospělými psychiatrickými pacienty. Prezentace na 6. evropském muzikoterapeutickém kongresu vJyväskylä ve Finsku.

Storm, S. (2006) Výzkum rozvoje nástrojů k posuzování hlasu v muzikoterapii. Workshop na 5. nordické muzikoterapeutické konferenci ve Stockholmu ve Švédsku.

Storm, S. (2007) Den menneskelige stemme - psykologi og psykodynamisk stemmeterapi. (Lidský hlas - psychologie a psychodynamická terapie hlasem). In L.O. Bonde (Ed.) Psyke og Logos. Musik og psykologi. København. Dansk psykologisk Forlag.

Storm, S. (2007) Psychodynamická hlasová terapie - muzikoterapeutický přístup k psychiatrickým pacientům trpícím depresí. Workshop na 6. evropském muzikoterapeutickém kongresu v Eindhovenu v Nizozemí.

Storm, S. (2008) Psychodynamická hlasová terapie - muzikoterapeutický přístup k psychiatrickým pacientům. XII Congreso Mundial de Muscioterapia, Buenos Aires, Argentina.

Storm, S (2008) Hlasové fórum: hlas jako primární nástroj muzikoterapie. XII Congreso Mundial de Muscioterapia, Buenos Aires, Argentina

Storm, S (2009) Hlasové fórum: hlas jako primární nástroj muzikoterapie. Nordická muzikoterapeutická konference v Aalborg v Dánsku

Storm, S (2012) Rozeznění svého já. Tělo a hlas jako sebeprožitkový výcvik v muzikoterapii

Specializace:

„Psychodynamická hlasová terapie" je muzikoterapeutický přístup a metoda soustřeďující se na lidský hlas jako na prostředek osobního rozvoje a psychologického vývoje. Tento přístup a metodu jsem vyvinula při intenzivní práci s lidským hlasem a poslechovými dovednostmi, které se věnuji od roku 1998.

Metoda používá volný pohyb v prostoru, práci s hlasem a uvědomění si perspektivy poslechu.

Více také na http://www.mt-phd.aau.dk/organisation/current_phd_researchers/Sanne+Storm/

 

 

 

CZ / EN