LAPČÍKOVÁ Zuzana (ČR)

Zuzana LAPČÍKOVÁ (ČR)

Zuzanu Lapčíkovou známe jako cimbalistku, osobitou zpěvačku a skladatelku.

Pochází z moravského Slovácka, kde se svojí rodinou žije. Díky rodinnému zázemí se začala hudebně rozvíjet na poli moravské lidové písně a hudby. Na brněnské konzervatoři absolvovala hru na cimbál a etnologii a hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně.

Vyhrála řadu národních soutěží a zúčastnila se mnoha mezinárodních festivalů. Hrála a nahrávala s mnoha moravskými cimbálovými muzikami, Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, různými komorními seskupeními i orchestrálními tělesy. Její diskografie čítá přes 40 titulů. 

Po sedmnáct let vedla hudební i taneční složky národopisného souboru Včelaran z Bílovic u Uherského Hradiště, se kterým obdržela dvakrát ocenění „Laureát MFF Strážnice“ [1991, 1996] a natočila několik televizních pořadů a CD nahrávek. Věnovala se intenzívně lidovému tanci, choreografii a jeho uvedením na divadelní jeviště. Při muzikantských rozpravách se setkala s řadou neméně zajímavých osobností, Emilem Viklickým, Milošem Štědroněm, Jiřím Pavlicou, Georgem Mrázem, Idou Kelarovou, Josefem Fečem. Od roku 1992 se jako zakládající členka podílela na výběru repertoáru, aranžích, sólové hře a zpěvu v triu Ad Lib Moravia, které je otevřeným seskupením hudebníků kolem jazzového pianisty a skladatele Emila Viklického. V roce 2000 přijala pozvání George Mráze k natáčení CD „Morava“ v New Yorku. Tato nahrávka se setkala v jazzovém světě s mimořádnou odezvou, když se v prestižním žebříčku deseti nejlepších jazzových nahrávek roku 2001 Jazztitude umístila na pátém místě ve světě. 

Pro svoji otevřenost vůči hudebním podnětům Zuzana Lapčíková překročila hranice folklórního žánru a vstoupila na pole hudby artificiální [barokní, soudobá - od komorních formací až po orchestrální tělesa] a mezižánrových propojení [jazz, soudobá hudba]. V roce 2002 byla oslovena Městským divadlem ve Zlíně, aby zkomponovala hudbu pro činoherní představení „Valašské remazúry“. V roce 2005 připravila pro Městské divadlo v Brně nové nastudování unikátní zbojnické opery ve stylu world music "Ej, hora…", které představila vzápětí v Kennedyho centru ve Washingtonu a pro mezinárodní hudební festival Moravský podzim samostatný koncertní pořad vycházející z moravské lidové hudby v cyklu „Vox populi“. 

V roce 2005 byla oslovena uměleckým vedením Národního divadla v Brně, aby vytvořila spolu se sólistkou baletu a choreografkou Hanou Litterovou hudebně taneční autorské představení pro balet. Tvůrčí příležitosti se chopila jako autorka námětu a hudby a spoluautorka scénáře. Představení „Balady“ bylo renomovanými kritiky vyhlášeno za baletní inscenaci roku v ČR, za hudbu byla nominována na cenu Alfréda Radoka 2006 a získala prestižní Cenu za autorské dílo v rámci Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby 2008. 

Dalším významným milníkem na hudební pouti umělkyně se stal rok 2007, kdy iniciovala vznik nového ansámblu „Zuzana Lapčíková Kvintet“, který koncertuje ve složení Z.L., Josef Fečo, Rostislav Fraš, Ondrej Krajňák a Kamil Slezák. 
Mezi poslední autorské počiny patří kompozice oratoria Orbis pictus na texty Jana Amose Komenského, které zaznělo ve světové premiéře na Mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl v roce 2009. 

Po dobu osmnácti let (přerušeno mateřskými povinnostmi) se ve Zlíně a Uherském Hradišti zároveň věnuje pedagogické činnosti, výukou hry na cimbál dětí, studentů i dospělých a systematicky vychovává kvalitní hráče na cimbál pro souborovou hru v regionu. V roce 2007 se stala spoluzakladatelkou Slovácké základní umělecké školy v Uherském Hradišti, kde v současnosti vyučuje hře na cimbál. V roce 2010 přijala nabídku režiséra Václava Kadrnky na ztvárnění role jeho matky ve filmu „Osmdesát dopisů“, inspirovaného autobiografickým příběhem autora. Film byl premiérován v sekci Fórum na Berlinale 2011. Poslední nahrávka Rozchody - návraty byla oceněna hudební cenou Anděl 2011 v kategorii world music. 

www.zuzanalapcikova.com

 

CZ / EN