KRÁTKÝ Adam (ČR)

Adam KRÁTKÝ (ČR)

Těsně před absolutoriem studia filosofie na FFUK zběhl k umění, vystudoval Divadelní tvorbu v netradičních prostorech a nyní studuje herectví na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU.

Je autorem a spoluautorem řady představení a peformancí, povětšinou v netradičních prostorech (Proměna krajiny, Svátek světla, Chodidlárium, Letec a další), ale i tradičnějších představení pro děti i dospělé (MOMO, Deset-dvacet-Sova, České moře a další). Ve své tvorbě se zabývá vztahem člověka a krajiny, uměním spolupráce, komunitním uměním, je pro něj důležitý sociální a historický kontext místa, ve kterém pracuje.

Žije v Roztokách, kde spolu s Dorkou Tichou vede dramaťák a Vyper (výtvarně-performativní skupinu) pod Sdružením Roztoč. Je občasným lektorem divadelních a site-specific dílen pro středoškoláky a dospělé.

Absolval řadu stáží a workshopů v ČR i zahraničí, mimo jiné v loutkovém divadle Ziráno (HU), workshop Body weather s tanečníkem Frankem van de Venem, sérii pohybových workshopů s Emmanuelle Pépin (FR). Výrazně ho ovlivnili Tomáš Žižka, Miloš Šejn, Howard Lotker, Jana Pilátová a další.

https://adamkratky.wordpress.com/

CZ / EN