Jan Staněk

Jan STANĚK (ČR)

Jan Staněk

Slovy Jana Staňka:

"Po patnácti letech sbormistrovské praxe jsem si v roce 1995 již myslel, že už mne nemůže nic překvapit. Když jsem ale slyšel Obertonchor Christiana Bollmanna z Düsseldorfu, byl jsem šokován. Krásou zvuku, který mohou lidské hlasy vyloudit a neuvěřitelnou čistotou ladění plynoucí ze speciální pěvecké techniky. A začal jsem se o alikvotní zpívání zajímat. Při tomto způsobu zpěvu se uvědoměle rozezní alikvotní tóny tak, aby byly dobře slyšitelné a vytvářely ke zpívané melodii druhý hlas. Zpěvák tak zpívá dvouhlasně. Při sborovém provedení pak v důsledku fyzikálních zákonů dochází k nádherným zvukovým efektům a vzájemnému akustickému spojení všech hlasů. Kdo to neslyšel, ten si to neumí představit. Tento způsob zpěvu je již po staletí součástí lidového zpěvu národů dálného východu (Tuva, Mongolsko) a v různých formách i meditačních rituálů tibetských a i jiných mnichů.

Z jakých částí se bude skládat hlasová dílna:

Trocha teorie - přednáška o tom co je to alikvotní tón, jak je v každém zvuku obsažen, jak vypadá alikvotní řada, co je čisté a temperované ladění, o existenci spodních alikvotních tónů - skutečných i zdánlivých, jakými způsoby se alikvotní tón dá zazpívat: základy ng techniky, bird techniky, kargyra, historie alikvotního zpěvu a jeho geografické rozšíření, sborové alikvotní zpívání a souvislosti alikvotních tónů s laděním v normálním pěveckém sboru...

Trocha praxe - zkoušíme zpívat všichni dohromady a obvykle i každý sám. Snažím se aby každý účastník nalezl během semináře alespoň jeden svůj alikvotní tón a ten dovedl zazpívat a i jej zřetelně slyšel. Ng technikou se to povede skoro vždy, bird technikou někdy. A vždy je na ty zpěváky krásný pohled, když objevují vlastní hlas.

Poslechová část - účastníkům semináře většinou i pouštím ukázky alikvotního zpěvu asijských lidových hudebníků, asijských skupin vystupujících v Evropě, evropských klasiků alikvotního zpěvu (Hykes, Vetter, Bollmann, Zehnder, Hopkins) a i různých alikvotních sborů. Obvykle jsou velmi překvapeni.

CZ / EN