Iva Vostárková

Iva VOSTÁRKOVÁ (ČR)

Ivana Vostárková, hlasová terapeutka, pedagožka a hlasový kouč,  je absolventkou pražské DAMU,  kde také od roku 1995 vyučuje. Kromě přípravy hlasových profesionálů - herců, zpěváků,moderátorů, mluvčích, pedagogů apod.- se věnuje i práci terapeutické - práci s nevidomými, s osobami se sluchovými, hlasovými i jinými handicapy, ale i s dalšími lidmi rozmanitých profesí.

Formou individuální práce i společných seminářů pomáhá odkrývat přirozené schopnosti a možnosti našeho hlasu, jeho neopakovatelnost a jedinečnost. Uvědoměním si svého těla jako moudrého nástroje docházíme k vědomí si sama sebe a tím odstraňujeme zábrany, které omezují naše komunikační možnosti.

CZ / EN