BLOCHOVÁ Hana (ČR)

Hana BLOCHOVÁ (ČR)

Hana Blochová studovala zpěv u prof. Inge Švandové-Koutecké, Marie Hřebíčkové-Kozákové a interpretaci středověkého zpěvu u Rebbeky Stewart (Velká Británie).

Jako členka souboru staré a alternativní hudby Kvinterna se zaměřuje hlavně na křesťanskou a židovskou hudbu 12. - 15. století a world music. Zajímá se též o tradiční techniky orientálního zpěvu, které uplatňuje v hudbě španělského středověku a v alternativních hudebních projektech. Studovala hru na klavír, varhany, příčnou flétnu a harfu. Kromě zpěvu hraje na repliky středověkých hudebních nástrojů, a to na varhanní portativ, gotickou a renesanční harfu, psalteria a zobcové flétny. Vystupuje sólově nebo se souborem staré a alternativní hudby Kvinterna, jehož je uměleckou vedoucí. Spolupracovala i s dalšími českými a evropskými soubory staré hudby.

Je mj. i absolventkou dějin umění na filosofické fakultě UK Praha, výtvarné kritiky a technologie restaurování výtvarných děl. Od roku 1992 působí jako ředitelka Festivalu staré hudby v Českém Krumlově a je také zakladatelkou mezinárodního hudebního poutnického festivalu „Cesta hvězdy".

Připravuje a nahrává hudbu k filmu a divadlu, je autorkou multimediálních projektů. Se souborem Kvinterna natočila celkem devět profilových CD. Sólově nebo s Kvinternou pravidelně vystupuje v ČR i v zahraničí.

 

CZ / EN