Anita Mahdia Daulne

Anita Mahdia DAULNE (Kongo/Belgie)

 

Stejně jako její sestra Marie považuje i Anita Mahdia za zásadní pro svou tvorbu a hudební myšlení skutečnost, že její kořeny sahají jak do Konga, tak i do Belgie. Už ve tvorbě skupiny ZAP MAMA, kterou obě sestry spolu založily (první album vyšlo v roce 1991), vycházely z a capella zpívaných tradičních afrických zpěvů, které ale aranžovaly „k obrazu svému", aniž by se zříkaly dalších hudebně-etnických inspirací. Jejich podání folklorních a folklorem inspirovaných skladeb se dostalo značného ocenění i v komerční hudební sféře - skupina Zap Mama byla například nominována na cenu Grammy a skupina se několikrát ocitla i na vrcholu žebříčků prodeje nosičů.

Svoji činnost samy popisují jako přibližování africké hudby západnímu posluchači a snaží se, řečeno jejich vlastními slovy, upozorňovat na skutečnost, že hudba je skrze univerzální emoce srozumitelná bez ohledu na jazyk a kulturu. Anita Mahdia Daulne procestovala Afriku ze severu na jih a z východu na západ, setkala se s mnoha kmeny a jejich původními hudebními tradicemi a následně byla pozvána na řadu evropských univerzit a konzervatoří, aby přednášela na téma afrických polyfonií. Je přesvědčená, že původní africká hudba přináší něco, co přesahuje nauku poskytovanou na evropských hudebních školách co do intenzity zkušenosti a prožitku.

Další informace naleznete na jejích stránkách www.anitadaulne.be

 

CZ / EN