Ke stažení - příspěvky z minulých ročníků konference

Konference 2015 - Hlas jako nositel příběhu: souvislosti

Konference 2014 - Hlas jako nástroj komunikace s tím co člověka přesahuje

Konference 2013 - Hlas jako průvodce - význam hlasu v klíčových okamžicích lidského života

Konference 2012 - Řeč hlasu aneb Co všechno můžeme poznat o člověku poslechem jeho hlasu

Konference 2011 - Hlas jako terapeutický nástroj 

Konference 2010 - Hlas pro zpěv, hlas pro mluvu

Konference 2009 - Hlas v kulturách světa

 

Seznam příspěvků v jednotlivých konferencích

Konference 2015

 

 • Sebastiana Black (UK) - Hlasově pohybová terapie : Hlas jako nádoba pro osobní příběh
 • Zoja Mikotová - Když je hlas představou
 • Martin Vasquez - Stereotyp zabiják : návrat znuděnce
 • Pavla Fendrichová - Odraz životního příběhu v hlase člověka
 • Martin Hak - Hlas obrazotvorný

 

Konference 2014

 

 • Mgr. Zuzana Vlčinská  - Hlas jako nástroj člověka s tím, co člověka přesahuje: Bože můj, bože můj
 • Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. - Zěpvem pohnout nebem : etnomuzikologický příspěvek k tématu hudba a spiritualita
 • Dr. Irén Lovácz (Hugary) - Female voice as a tool of sacred communication and healing in the Hungarian tradition
 • Imke McMurtrie (Germany) - Singing is a way of prayer
 • Iegor Reznikoff (France) - The evidence of the use ofsound resonance from Paleolitic to Medieval times / on promitive elements of musical meaning
 • Signe Marie Lindstrøm (Denmark) - Singing is the language of soul

Konference 2012

 • MgA. Ivana Vostárková - Hlas jako zrcadlo osobnosti
 • RNDr. Marek Frič - Co všechno poznáme z hlasu? Psychoakustický pohled na
  vlastnosti hlasu
 • Mgr. Markéta Jahodová - Mozaika hlasů
 • PhDr. Olga Walló - Hlas jako emoční informace

Konference 2011

 • Mgr. Jana Lewitová - Hlas a dech ve fyzioterapii
 • Mgr. Markéta Gerlichová - Zpěv jako cesta k obnovení schopnosti komunikace
 • MgA. Olga Štěpánová - Otevři se, zvuč a naslouchej!
 • Mgr. Zuzana Vlčinská - Pojetí hlasu ve Voice Movement Therapy (VMT) Paula Newmana

Konference 2010

 • Martin Hlouch - Budu ti hrát a zpívat před anděly: zpěv v rozhovoru s Bohem
 • Pavla Sovová - Zpěv a mluva jako dva mody hlasového vyjádření
 • PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.  - Naslouchejme svému tělu a hlasu.
 • Ivana Vostárková - Hlas pro zpěv - hlas pro mluvu

Konference 2009

 • Petr Drkula - "Hallo, Kmotre, how are ya?
 • Vlastimil Matoušek - Techniky ústní resonance v etnické hudbě
 • Zuzana Jurková - Jak lidé žijí, tak také zpívají
 • Zuzana Vlčinská - Lidová píseň jako podklad k prožitkovému zpívání

 

CZ / EN