DÍLNA AFRICKÝCH POLYFONIÍ

Týdenní workshop pod vedením ANITY DAULNE (Kongo-Belgie) a Pavla Nowaka (Cz)

Slavonice 20.-27. července 2024

PŘIHLÁŠKA / for English scroll down

Léto, africké polyfonie a energetizující dilna se skvělou Anitou Daulne.Týden trvající hudební koupel doplní hra na perkuse. Přijeďte se nabít do Slavonic!

Klikněte na obrázek a můžete shlédnout video z předešlé akce.

ZPÍVÁNÍ AFRICKÝCH POLYFONIÍ

V jazyce Lingala znamená slovo Mayaka perlový náhrdelník. Hlas každého účastníka dílny se stane jednou z perel, která náhrdelník spoluvytvoří a svým jedinečným významem a smyslem doplní celek, v němž se hlasy vzájemně propletou a propojí. Hra hlasů, zvuků, šepotů, pískání a houpavých rytmů vytvoří most spojující africké hudební cítění vzešlé z každodenního života uprostřed přírody s městskou zkušeností evropského člověka. Lektorka, která si pro tento druh hledání vytvořila vlastní termín "afropean music" nabídne členům setkání možnost objevovat si vlastní a možná překvapující výrazové a hlasové prostředky a prožít si radostnou, energickou a emocemi nabitou hudbu, kde je každý jak sólistou, tak i součástí mnohohlasého sboru.Dílna je určená všem, kteří mají chuť a potřebu zpívat, bez ohledu na míru zkušeností.

Anita Mahdia Daulne, původem z Konga, je zakladatelkou a bývalou členkou celosvětově proslulé vokální skupiny Zap Mama. Má za sebou pohnutý osud dítěte ze smíšené rodiny v neklidných politických dobách občanské války v Kongu a shodou okolností strávila část svého raného dětství přímo u Pygmejů. Již řadu let se zabývá studiem afrických hudebních tradic, především polyfonním zpěvem Pygmejů, Buduů, Masajů, Zuluů a dalších národů, za nimiž cestuje a pobývá s nimi. Neúnavně přibližuje africké dědictví lidem ze západního světa.

 

Více o Anitě najdete zde.

 

RYTMICKÁ CVIČENÍ S PAVLEM NOWAKEM

V roce 2008 úspěšně ukončil studium muzikoterapie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Od roku 2003 vyučuje hru na africké bubny a hraje k výuce afrického, orientálního, moderního a flamencového tance. Několik let působil jako korepetitor na bicí nástroje v Taneční škole na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a jako hudebník v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. V současné době pořádá workshopy hry na bubny pro děti i dospělé, muzikoterapeutické semináře pro speciální pedagogy a veřejnost. Nedávno se vrátil z pobytu se svými učiteli v Ghaně. Více o Pavlovi zde.
 

 

SLAVONICE

Slavonice jsou malé starobylé městečko uprostřed krásné krajiny, které jako jedno z mála v Čechách zůstalo zachováno v renesanční podobě. Více o Slavonicích najdete tady.
 
 
 
 
 

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

Příjezd do Slavonic bude v průběhu sobotního odpoledne, v sobotu večer zahájíme dílnu projekcí dokumentárního filmu o skupine Zap mama, kterou Anita spoluzakládala. V neděli ráno začíná výuka v 10h dopoledne, celkem bude 6 výukových dnů.

Workshop bude probíhat ve velice příjemném sále v prvním patře tzv. Staré školy - Institutu Slavonice, situované přímo na renesančním náměstí. Účastníci budou absolvovat tři hodiny zpěvu dopoledne, po obědě pak 90 min blok rytmických cvičení a bubnování a poté závěrečnou lekci, která bude střídavě jeden den čistě pěvecká a jeden den proběhne s oběma lektory s propojením hlasu a rytmu. Večer pak budou následovat projekce dokumentárních filmů s hudební tématikou.

Dílna pravděpodobně vyvrcholí v pátek v podvečer veřejným vystoupením v jednom ze slavonických malebných zákoutí. V sobotu ráno bude kurz zakončen společnou snídaní. Výuka bude vedena v angličtině a francouzštině a pokud bude zájem bude překládána do češtiny, dejte nám vědět.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

  • Kdy: 20.–27. července 2024
  • Kde: Slavonice (Institut Slavonice - stará škola)
  • Cena: 9800 Kč - zahrnuje kurzovné a bohaté společné snídaně, vhodné i pro vegetariány a vegany.
  • PŘIHLÁŠKA

 

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme možnost zamluvit si v přihlášce také ubytování v několika ubytovacích zařízeních ve Slavonicích do začátku května. Pak musíte hledat na vlastní pěst - určitě rádi poradíme.

Nabídka ubytování

Secesní dům - za 500 korun na noc. K dispozici jsou 2 volná lůžka v apartmánu č. 3 (4 lůžka, sdílená kuchyňka).

Apartmány u sv. Floriána - za 600 korun na noc. K dispozici je jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji. Toalety a koupelna jsou sdílené na chodbě.


Rezervace budeme vytvářet podle pořadí přihlášených.

Kdo by chtěl bydlet jinde, může si ubytování zajistit samostatně dle vlastního výběru - ve Slavonicích je pestrá škála hotelů a penzionů, několik kilometrů od Slavonic také kemp. Informace jsou k dispozici např. na stránkách www.i.slavonice-mesto.cz, případně doporučíme a poradíme.

 

STRAVOVÁNÍ

Také bude možné zamluvit si společný vegetariánský oběd - pokud se sejde min. počet zájemců. Jídlo skládající se z polévky, hlavního jídla a salátu nebo moučníku. Tuto variantu doporučujeme mimo jiné proto, že umožní více si v polední pauze odpočinout. Snídaně i obědy budou vydávány v kulturním domě. Ceny za oběd brzy oznámíme a platí se až na místě při příjezdu.

 

Aktivity Hlasohledu probíhají za podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury - děkujeme!

   

          

 

....................ENGLISH..........................................................................................................

 

SUMMER WORKSHOP OF AFRICAN RHYTHMS AND POLYPHONY

Anita DAULNE (Congo/Belgium) singing a Paolo Nowak (CZ) - percussion, rythmic exercises

SLAVONICE 20-27 July 2024

Summer, African polyphonies and an energizing workshop with the wonderful Anita Daulne. The whole week music bath will be complemented by drumming and rythmical exercises by a percussionist Paolo Nowak. Come to recharge to Slavonice!

 

Click on the picture above and watch a video from our last workshop.

SINGING AFRICAN POLYPHONY

In the Lingala language, "Mayaka" means "pearl necklace". Each participants voice will become a pearl in a necklace contributing its unique significance to a whole in which the voices intertwine and unite. A play of voices, sounds, hisses, whistling and swinging rhythms will create a bridge connecting the African musical feeling based on everyday life in nature and the urban experience of Europeans. The lecturer who has labeled this kind of search "Afropean music" will offer the participants a possibility to discover their own, perhaps surprising, means of vocal expression and to experience joyful, energetic and emotional music in which everybody is both a soloist and a part of a chorus of many voices. The workshop is open to all who wish, need and have the courage to sing regardless of their experience.

Born in Congo, Anita Mahdia Daulne is a founding member of the world-renowned vocal ensemble Zap Mama. For many years, she has studied African musical traditions, especially Pygmy, Budu, Zulu and other tribes' singing. She strives to bring the African heritage to the Western world.

For more information about Anita Daulne click HERE.

 

RHYTHMICAL EXERCISES with Paolo NOWAK (CZ)

In 2008 he successfully completed his studies in music therapy at the Faculty of Education of Palacký University. Since 2003 he has been teaching African drumming and playing to teach African, Oriental, modern and flamenco dance. For several years he worked as a percussion accompanist at the Dance School at the Janáček Conservatory in Ostrava and as a musician at the Antonín Dvořák Theatre in Ostrava. Currently he organizes drum workshops for children and adults, music therapy seminars for special educators and the public. He recently returned from a stay with his teachers in Ghana. More about Pavel here.

 

PLACE OF THE WORKSHOP

Slavonice is a small Rennaisance town in the middle of a beautiful landscape. 

The participants are expected to arrive at Slavonice on Sunday afternoon. In the evening there will be a meeting with a screening of a documentary film about the Zap mama group. The lessons starts in the morning of Monday 11th and totals six teaching days. The classes will take place in a room located on the Renaissance town square - INSTITUT SLAVONICE. Every day, the participants will have three hours of singing and 90 mins of rythm exercises and drumming after lunch and a closing lecture (purely vocal on one day and combining both lecturers on the other day - alternatively). We'll specify the details later. The workshop will be ended by a public performance in one of the picturesque locations of Slavonice on Friday 26th and concluded by a group breakfast in the morning of Saturday 27th. The lessons will be given in English and Czech. If you need translation let us know in the application.

 

INFORMATION
  • When: 20–27 July 2024
  • Where: Slavonice 
  • Price: CZK 9800 CZK + accommodation (see below)
  • APPLICATION

ACCOMODATION

 

We offer a possibility to book in the application accomodation in several places around Slavonice til the beginning of May. 

Secesní dům Slavonice 500 CZK per night. There are two free beds in apartman 3 (2+2beds - shared kitchen)

Apartmány u Floriána 600 CZK per night. There is one free bed in a room for two with shared bathroom and toilet.

We will make the reservations according the application arrivals.

If you want to find accomodation in a different place there are several other hotels, bed and breakfasts in Slavonice. Kemps is a few kilometres from Slavonice. The information is available on booking.com. Or feel free to contact Hana produkce@hlasohled.cz.

CATERING

There's also a possibility of having lunches together - if there are more than 15 participants, we would have a cook preparing soup, main course and salad or a dessert. We encourage you to go for this option, because you can rest more during the lunch break. Breakfast and lunch is served in near the workshop place. The lunches are paid upon arrival. Breakfast is included in the price of the fee.

CZ / EN