ZPĚVOMAT v centru Prahy

Pondělí 6. června / ZDARMA

Hledáme zpěváky! Přihlášky ZDE!

Podpořte uspořádání Zpěvomatu na Doniu. Děkujeme!

 -----  for English scroll down  ----

 

O CO VLASTNĚ JDE?

Projekt ZPĚVOMAT vytvořila hudebnice Ridina Ahmedová z potřeby setkávat se ve zpívání i s jinými lidmi, než těmi, kteří už vědí, že zpívat má smysl a kteří navštěvují dílny a koncerty.

Zpěvomat je "pouliční hudební nástroj znějící na přání kolemjdoucích". Chodci, kteří náhodně procházejí kolem Zpěvomatu a zaujme je, se mohou posadit na židli doprostřed kruhu zpívajících. Dostane se jim silného zážitku, kdy hudba vzniká pouze pro ně, a zároveň je celé obklopuje.

CO JE SMYSLEM?

Zasáhnout živým zpěvem lidi z ulice, mnohdy asi i takové, kteří by se se zpíváním běžně nesetkali, nebo by si na to za jiných okolností neudělali čas. A pro zpívající je to příležitost zažít svůj hlas zase v jiném prostředí a v jiných souvislostech. Dost možná to celé přinese nečekané zážitky a zkušenosti.

Fotografie z minulého ročníku najdete zde.

 

 

JAK BUDE VYPADAT SPOLEČNÝ DEN?

Členové Zpěvomatu se potkají už ráno ve skupinkách cca 15 lidí, tedy po jednotlivých kruzích. Pod vedením svého lektora si budou hlasově hrát, rozehřívat se a připravovat zhruba do 13.00 a po obědě vyrazí do ulic na předem dohodnuté místo. Celkový čas je tedy celý den – zhruba od 9.00 do 18.00. Každý zpěvomatí kruh bude mít k dispozici dva šikovné asistenty, kteří budou zvát kolemjdoucí, aby se mezi spěchem, telefonováním a povinnostmi na chvíli zastavili a nechali vtáhnout do Zpěvomatu.

Na sboru Zpěvomatu bude samozřejmě slyšet, že je složený z amatérů, občas něco možná nebude chvíli ladit, než se to zase poskládá do většího souladu.S tím se počítá a nijak to nevadí. Dokonalosti jsou plné nahrávky všude okolo nás. Tady je cilém živé setkání a loňští účastníci byli nejednou překvapeni, kolik radosti jejich "nedokonalé zpívání" dokáže předat posluchačům.

 

LETOŠNÍ LEKTOŘI

14 - 16:30 Lena YELLOW  a její zpěváci -  Jungmannovo náměstí, za sochou

15 - 17:30 NEHA! a její zpěváci -  Anděl před OC Smíchov

15:30 - 18h Eva VRBKOVÁ a její zpěváci - nám. Republiky vedle východu z metra a naproti Ovecnímu domu

Nakonec se všichni zpěváci potkají kolem 18 hodiny na náměstí Republiky.

Předpokládaný konec 19h.

Lena YELLOW - Lenka Jankovská je zpěvačka a lektorka zpěvu. Autorsky působí v projektech Lena Yellow, Mateřská.com a Yellow Sisters. Věnuje se práci s hlasem – vyučuje skupiny i jednotlivce a spolupracuje s různými hudebníky a kapelami. „Zpěv je moje životní cesta. Miluji výzvy a osobní růst. Objevování daru hlasu a vědomá práce s tělem mě den za dnem přivádí k hlubšímu poznání sebe sama a větší autenticitě ve zpěvu i v životě.“

NEHA! (Slovensko) je šestičlenná vokální skupina ze Slovenska. Repertoár se skládá převážně z lidových písní z různých zemí světa - Bulharska, Běloruska, Ukrajiny, Španělska, Finska aj. Na Zpěvomatu zpěváky povedou dvě její členky Zuzana Žiaková a Sára Halíková. Sára HALÍKOVÁ - zpěvačka, hudebnice, skladatelka (Neha!, Meluzína) blogerka (Čierna Luna) a lektorka hlasových workshopů zaměřených na tradiční techniku "yoik" pocházející od původních severských národů. Zuzana ŽIAKOVÁ - zpěvačka, hudebnice (Neha!), event manažerka a promotérka (Zvukopriestor). Známá je jako zpevačka a violončelistka z hudebních projektů Snowdrop a Watermelon Orchestra. 

Eva VRBKOVÁ - Dost možná ji budete znát z některého z mnoha filmů, kde hrála, anebo z divadla Husa na provázku, kde 14 let působila. Tam se naučila snad úplně všemu, co s divadlem souvisí. Nyní, kromě hraní divadla v Praze, zkoumá s lidmi, jak se dostat k "tomu jejich" hlasu, k tomu vnitřnímu, který jim dává sílu žít a třeba to nevzdat, i když to někdy vypadá, že už se smráká. "Pro mě představuje hlas a jeho síla základní nástroj, jak se v sobě vyznat, lépe se cítit, postarat se o sebe, říct si, nebát se, plakat, smát se.. prostě ŽÍT!"

 

PODPOŘIT ZPĚVOMAT MŮŽETE NA DONIU, DĚKUJEME!

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 • KDE: Praha 1 - Jungmannovo náměstí (za sochou), náměstí Republiky (u východu z metra u Obecního domu), Anděl (před vchodem do OC Smíchov)
 • KDY: dopoledne proběhne workshop s lektory 10-13h, odpoledne se rozezní skupiny Zpěvomatu na různých místech Prahy mezi 13-19h 
 • KDO: Lena YELLOW, dvě členky slovenské kapely NEHA!, Eva VRBKOVÁ
 • PRO KOHO: pro všechny, které baví zpívání a mají do toho chuť! Vítaní jsou zájemci všech úrovní!
 • ÚČAST JE ZDARMA!
 • PŘIHLÁŠKY
 • Sledujte nás na facebooku a instagramu

Zpěvomat je pořádán za podpory Hlavního města Prahy, Státního fondu kultury, městské části Praha 1 a Prahy 5.

 

            

            

 

 

--- English----

ZPĚVOMAT / SING-O-MAT

Under the guidance of five Slovak and Czech lecturers on Monday 6 June Prague’s streets will resound to the Zpěvomat project between 2.30 pm and 6 pm. It’s completely free for participants and passers-by!  JOIN US!

WHAT'S GOING ON?

The ZPĚVOMAT / SING-O-MAT project was created by Ridina Ahmedová from the need to meet people other than those who already know that singing makes sense and who attend workshops and concerts. Zpěvomat is a "musical instrument of the streets playing to the wishes of passers-by", i.e. , a circle of singers and three chairs in the middle of the circle for passers-by to sit down on. Whoever decides to enter into this Zpěvomat will enjoy the music that is made solely for them. You can have a look at watch documentary and photos from last year.

WHAT IS THE POINT?

To bring live singing to the streets, so people who perhaps don't normally have much to do with singing, or would not have the time in normal circumstances, can enjoy the fun of singing. For the singers it is an opportunity to experience your voice in another environment and in other contexts. It is highly likely it will bring unexpected experiences.

On Monday afternoon there will be five Zpěvomat circles in different places around Prague, each led by a different instructor.

WHAT FORM WILL THE DAY TAKE?

Zpěvomat members will meet in the morning at 10am in groups of about 10 people that make up one circle. Under the guidance of their trainer they will play with their voices, warm up and prepare until about 13.00; after lunch they’ll go out onto the streets and ‘their site’ at around 14.30. Each Zpěvomat circle will have two assistants who will invite passers-by to forget about their daily rush, mobile and work and take the time to stop for a moment and get drawn into the Zpěvomat.
 
Naturally it will be clear that the Zpěvomat is made up of amateurs, sometimes something may not be in complete harmony, we’re counting on that and it won’t matter at all. Taking part is what matters. There are recordings full of perfection all around us. Here the aim is meeting in the flesh.

WHO WILL TRAIN SINGERS?

As every year we will have 3 professional and experienced musicians that will train the Zpěvomat groups. This year we have Slovakian vocalists from a capella band Neha! We hope you will enjoy working with them. The morning workshop is for free.

 

NEHA! (Slovensko) vocal group from Slovakia.  Their repertoire covers folk songs from Bulgaria, Ukraine, Spain, Finland etc.   Two vocalists from Neha! will train one group of singers. Sára HALÍKOVÁ – a singer, composer, blogger(Čierna Luna) a voice coach in traditional "yoik" from native nations from the North. Zuzana ŽIAKOVÁ – a singer, musician, event manager a promoter (Zvukopriestor). Known as a singer and cellist from music projects projects Snowdrop and Watermelon Orchestra. 

Eva VRBKOVÁ – an actress that you might know from some movies as well as from theater Divadlo na provázku where she had performed for past 14 years. There she has learned almost everything connected with theatre. Now apart from playing theatre in Prague Eva explores with people how to get to "their“ voice, to the inner one that gives them power to live and not to give up eventhough that it looks like it is getting darker: “For me the voice and its power is a basic tool how to understand yourself, feel better, take care of yourself, not to be afraid, cry, laugh…simply LIVE!

Lena YELLOW - Lenka Jankovská is a singer and vocal coach. As an author she is active in projects Lena Yellow, Mateřská.com and Yellow Sisters. Lenka is a devoted voice teacher – she teaches groups as well as individuals, cooperates with musicians and bands. "Singing is my life course. I love challenges and personal growth. Discovering of voice and intentional works with body brings me to  deeper understanding of myself and significant autenticity in singing and in life too.

 

HOW TO APPLY?

For more information/questions you can use contacts zpevomat@hlasohled.cz or (+420) 739 624 695 Tereza. Participation is free. If you can’t make it, then pay Zpěvomat a visit if you’re passing by. In the coming days we’ll add a map of the places where you can find us.

We look forward to seeing you!

IMPORTANT INFORMATION

 • WHERE: Praha 1 and 5 (Jungmannovo náměstí - behind the statue),  nám. Republiky (next to the exit from the underground opposite Obecní dům) and Anděl (in front of OC Smíchov)
 • WHEN: morning workshop with trainers will be in the morning from 10am to 1pm. Groups will sing in the centre of Prague between 2pm and 18pm. Follow our Facebook or website
 • WHO: Lena YELLOW, NEHA!, Eva VRBKOVÁ
 • FOR WHOM: for everyone who loves and enjoys music and singing. We welcome all interested people at any level. PARTICIPATION IS FOR FREE!
 • REGISTRATION: https://tinyurl.com/4w95z7ah
 • Follow us on facebook and instagram.

 

Zpěvomat is organized with financial support from the Czech capital Prague, State Cultural Fund of the Czech Republic and town districts Prague 1 and 5.

                    

 

CZ / EN