PROZPÍVAT SE DO NOVÉHO ROKU, vede Oskar BOLDRE (ITÁLIE))

Prozpíváme se společně do nového roku!

Let´s sing together to the New Year!

--- FOR ENGLISH SCROLL DOWN ---

PŘIHLÁŠKA

Pražský workshop bude zaměřený na circle songs, vokální improvizaci a práci s hlasem jako „hru“. Povede ho zpěvák, sbormistr, hlasový pedagog a multiinstrumentalista Oskar Boldre, který mimo jiné spolupracoval s Bobby McFerrinem a Rhianon.

 

Kruhové písně jsou jednoduchou tradiční formou zpívání, kde skupina stojí v kruhu a předává si dokola základní motiv. Na podkladu tohoto motivu se pak jednotliví zpěváci střídají v improvizaci. Kruhové zpívání poskytuje pro zpívající ideální prostor, ve kterém mohou poslouchat sebe i celek, sdílet s druhými a zároveň i prozkoumávat vlastní zvukovou improvizaci.

 

OSKAR BOLDRE

 

Oskar rád používá hlas jako nástroj, tedy v širší výrazové škále, než je klasický zpěv. Původně samouk si v průběhu let vyvinul svůj svébytný vokální projev, který i vyučuje. Od roku 1996 vede sbory, mj polyfonní sbor Goccia di vocci, od roku 2004 je uměleckým vedoucím festivalu Voci audaci ve švýcarském Locarnu. Oskar Boldre povede dílnu společně s asistentkou Costanzou Sansoni, zkušenou hudební terapeutkou a zpěvačkou.

 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

  • KDY: 31. prosince 2022 / 16h - 0:05
  • KDE:   sál Sacré Coeur, Holečkova 31, Praha 5 (u zahrady Kinských, dostupné od metra Anděl a od zastávky tramvaje Švandovo divadlo )
  • CENA: 1600 Kč; pro studenty, důchodce, osoby na rodičovské dovolené  a pro více členů rodiny 1400,- na osobu

 

Aktivity Hlasohledu probíhají za podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy, Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury - děkujeme!

    

  ----------

Let´s sing together to the New Year!

workshop with Oskar BOLDRE (Italy)

APPLICATION

Have you tried this before? Mingling voices, music floating the space and we all together bath in this sound. These are circle songs when the composition is created in a present moment and everyone is part of it. We have left this vocal workshop for the last day of this year.

This workshop will be focused on circle songs, vocal improvisation and work with voice as a game. Musician, singer, choirmaster, vocal teacher and multiinstrumentalist Oskar Boldre among many other activities collaborated several times with Bobby Mc Ferrin. 

 

 

Oskar likes to use his voice as an instrument, i.e. in a wider range of expression than classical singing. Originally self-taught, over the years he has developed his own unique vocal expression, which he also teaches. Since 1996 he has led choirs, including the polyphonic choir Goccia di vocci, since 2004 he has been the artistic director of the Voci audaci festival in Locarno, Switzerland. Oskar Boldre will lead the workshop together with assistant Costanza Sansoni, an experienced music therapist and singer.

 

INFORMATION

  • WHEN: December 31 / 16 - 0:05
  • WHERE:   hall Sacré Coeur, Holečkova 31, Praha 5 (near Kinský gardens, closest underground Anděl and tram stop - Švandovo divadlo )
  • PRICE: 1600 CZK; for students, pensioners, persons on maternity leave and more members of family 1400 CZK per person

Hlasohled activities are supported by European Union, Národní plán obnovy, City of Prague and Ministerstry of Culture.

    

CZ / EN