SARDINSKÉ POLYFONIE

Čtyřhodinový workshop s ACTORES ALIDOS (ITA)

Pátek 3. září mezi 14 - 18:00, sál Spektrum - Karlín

Sardinie má prastaré hudební dědictví s vlastními harmonickými i zvukovými strukturami. Sardinský ženský zpěv je tradičně monofonický a méně známý než mužský, který tradičně doprovázel všechny etapy života od narození až do smrti. Při prozkoumávání sardinských zpěvů se Actores Alidos inspirovali právě mužským zpěvem a znovuobjevovali a rozvíjeli ženský repertoár v polyfonickém klíči, v němž má každý zpěv jinak definovanou a odlišnou roli.

Jak bude workshop vypadat?

Technický a praktický workshop se bude zaobírat sardinskými zvukovými zvláštnostmi a vlastnostmi ženského zpěvu a bude sledovat jeho vývoj mezi prastarou tradicí a inovací. Budou se probírat tradiční ženské písně femminili znovuobjevené v polyfonickém klíči, které se budou střídat s originálními písněmi i s písněmi z mužského repertoáru. Workshop tedy nabídne velmi rozmanitý hudební rozsah, v jehož rámci budou účastníci provedeni tanečními i pracovními písněmi, ukolébavkami, duchovními nebo milostnými písněmi, ale i písněmi svátečními až po tradičně mužské, aby se představily prastaré, a zároveň moderní rysy sardinské zvučnosti. Tyto písně, které patří do koncertního repertoáru souboru Actores Alidos, budou během workshopu hudebně aranžovány způsobem, který je vhodný pro skupinovou práci a pro “iniciaci” k sardinskému zpěvu v polyfonii.

Jak je workshop koncipován a strukturován?

Workshop je praktický, ale na začátku proběhne úvod do tradice sardinského zpěvu. Účastníci se rozdělí do 5 skupin podle vokálního rozsahu, každé skupině se odevzdá partitura, aby se podle ní definovala struktura sboru, který se bude zpívat ke každé písni.

Co si účastník z workshopu odnese?

Bude znát rysy sardinského zpěvu, zvláštně toho ženského. Bude mít odposlechnuté různé partitury, které bude umět zazpívat. Bude zkoušet používat svou vokalitu podle charakteristik sardinského zpěvu a bude mít za sebou radostnou a poutavou zkušenost se sborem.

Kdo jsou Actores Alidos?

 

Sardinie je v hudebním světě proslulá mužskou polyfonií, kdysi ohroženým žánrem. Ženská skupina Actores Alidos kombinuje toto vzácnou formu s dosud neznámými hudebními klenoty, které se dochovaly výhradně na tomto ostrově.

Podobně jako mužská polyfonie “cantu a tenore”, kombinují Actores Alidos hlasy různých tónových výšek, jediným mužským členem je Johnatan Della Marianna. Ten hraje na unikátní sardinský nástroj launeddas: trojici píšťal, která zvukem nápadně připomíná dudy. Na rozdíl od úzce vymezeného repertoáru mužských skupin Tenores zpívají Actores Alidos i milostné písně, ukolébavky, serenády a pohřební lamentace. Zpěvačka Valeria Pilia disponuje tím nejhlubším hlasem, a byla spoluzakladatelkou divadla Actores Alidos. To znamená v sardinském jazyce “herci, kteří se dokážou obnovit”. Propojení zpěvu a divadla je v Itálii něčím zcela samozřejmým, z divadelního souboru vznikl stejnojmenný polyfonni sbor, který se prosadil na veletrhu Womex a dalších odborných přehlídkách. Valeria Pilia je též autorkou polyfonních aranžmá, díky její invenci získaly jednoduché popěvky novou dimenzi. Velká část repertoáru pochází z utajených zdrojů, z toho co ženy po generace zpívaly v rodinném kruhu a v domácnosti. Skupina existuje přes třicetpět let, podílela se na řadě mezinárodních projektů, mimo jiné i se zpěvačkou Sainkho Namtchylak z Tuvy, která propojuje asijský hrdelní zpěv s avantgardními experimenty.

Koncert ACTORES ALIDOS proběhne v rámci RESPECT FESTIVALU, den před workshopem, ve čtvrtek 2. září ve Stromovce v Kolkovně Gauč, v 19:30.

Vstupenky si můžete koupit zde.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

  • Kdy: 3. září 2021
  • Kde: Sál Spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8 - Karlín
  • Cena: 250Kč
  • Přihláška

Tato dílna proběhne za podpory Respekt festivalu, Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy.

          

 

 

 

 

 

 

CZ / EN