9. listopadu – Konference Hlasohled

KONFERENCE HLASOHLED

Hlas válečníka nebo hlas kouzelníka? Jak se mění svět okolo nás v závislosti na našem tónu hlasu?

 
 
  • Kdy: Sobota 9. listopadu 2019 od 9.00 - 17.00
  • Kde: Paspův sál (historické prostory pivovaru Staropramen), Nádražní 43/84, Praha 5-Smíchov
    Poprvé na novém místě. Budeme tam mít více místa na to potkávat se mimo hlavní sál a dle potřeby se propojovat.
  • Konference je zdarma na základě registrace zde
  • V souvislosti s konferencí nabízíme 2 workshopy s naším hostem Gabrielem Vivas Martínezem, informace níže. 
  • Pozor - letošní novinka! Možnost prezentovat vaše projekty.  

Rozhodli jsme se, že bychom konferenci Hlasohledu chtěli víc otevřít možnosti networkingu a navazování kontaktů mezi jednotlivými účastníky. Nabízíme proto, letos v rámci pilotního ročníku zdarma, možnost představit svoje aktivity v rámci prostor Hlasohledu.

Podmínky:

- jedná se o aktivity primárně nekomerčního, uměleckého či edukačního charakteru

- jedná se o aktivitu přímo spojenou s tématem práce s hlasem

- projekt bude prezentován po celou dobu konání konference, tj 9.00 - cca 17.00

Vybraní zájemci budou mít po celý den k dispozici stolek v prostorách konference, kde budou moci své projekty představit. Zájemce prosíme o zaslání prezentace projektu Haně Blažkové, produkce@hlasohled.cz, tel. 603 525 752.

 

PROGRAM:   

9.00 - 9.45

Registrace, přivítání 

 

9.45 - 10.15

MEZI UPŘÍMNOSTÍ A KALKULEM

MgA. Jakub Doubrava

Herec a režisér, mluveného slova v rozhlase a zdravotní klaun bude sdílet své úvahy na téma Jak (vy)zní hlas. Jaké sdělení sdělení, které je ukryto v každém hlase zcela unikátně, a to i beze slov. Bude se snažit pojmenovat kritéria hlasu a jeho tanec v konkrétním prostoru. Co způsobují změny vnějšího okolí? Bude polemizovat sám se sebou - jaký vliv má na hlas určité prostředí, i to virtuální? Bude klást do kontrastu projev hlasu upřímného, snažícího se bezprostředně reagovat, a projev hlasu kalkulujícího. Bude porovnávat hlas herecký a hlas klauna.

Jakub Doubrava je herec a režisér, absolvoval na pražské DAMU obor herectví na KALD a pod vedením doc. J. Schmida, spolupracoval s řadou divadelních souborů (Continuo, Mamapapa, Carromato, Kvelb), také s Operou ND, účinkoval v řadě filmů, v současné době působí v Českém rozhlase jako režisér literárních pořadů a spolupracuje se spolkem Zdravotní klaun.

 

Pauza 15 min

 

10.30 11.00

MIKROKOSMOS HLASŮ RODINY JAKO POZNÁVACÍ HORIZONT A „REZONANCE SVĚTA“ DÍTĚTE – ZVUKOVÁ PROSTŘEDÍ PRO ZDRAVÝ VÝVOJ

Mgr. Klára Hedvika Mühlová

Narozením přichází děťátko do prostředí (nejen) zvukově zcela odlišného, než doposud zná –a právě sluchová orientace v tomto „novém světě“ má zpočátku velmi komplexní charakter, s mnohačetnými důsledky, a pro utváření prvotní zkušenosti o světě, má také zcela zásadní význam. Způsoby, jimiž mohou rodiče se zvukovým prostředím dítěte - pomocí svého hlasu, pracovat, jsou různé. A díky tomu, že v antropologické perspektivě se jedná o, pro ontogenetický vývoj člověka, základní tvářné procesy komunikace, a procesy osvojování si nových počitků, se úvahy o této oblasti mohou inspirovat i celou řadou příkladů praxe v jiných kulturách, a v rámci jiných etnik… Příspěvek se zaměří na hlasové mikroprostředí v rodině z vícero perspektiv, a v kontextu stávajících výzkumů se bude se zabývat vlivem hlasového utváření dětské sluchové zkušenosti na psychosociální vývoj dítěte, i na vývoj vzájemných vztahů v rodině.
 
Klára Hedvika Mühlová je doktorandkou Masarykovy univerzity v Brně, v oboru muzikologie, se zaměřením na hudební teorii. Dlouhodobě se věnuje muzikoterapii a zaměřuje se na témata systematické a interdisciplinární muzikologie, na hudbu 20. a 21. století, a věnuje se též přesahům muzikologie do oblasti kognitivních, potažmo přírodních věd. Zajímá se o experimentální, interdisciplinární a aplikovaný výzkum v humanitních a v sociálních vědách.
  

Pauza 15 min

11.15 – 12.00

SLOVO JAKO OBAL – A CO JE POD NÍM?

David Prachař

Politici se poslední dobou stávají mediálními hvězdami díky sdělovacím prostředkům. Přebírají tak roli novodobých herců válečníků a klaunů. Přestává být důležitý obsah, ale důležitým se stává to, jakým způsobem jsou fakta sdělována. Jde tedy spíše o obal, než o to, co se pod obalem skrývá. Posluchači se dostávají do pozice diváků, kteří přihlížejí lžím a mystifikacím a často si ani neuvědomují, že jsou vtaženi do ,,hry", která se jmenuje veřejný prostor.
Je na čase se zamyslet nad tím, jak můžeme přispět k tomu, abychom slovům vrátili jejich faktickou hodnotu a zároveň mysleli na to, že na počátku všeho bylo ,,SLOVO".
Dobře míněné slovo dokáže zázraky, ale slovo dokáže i zabíjet.
 
David Prachař je herec a dabér, držitel ceny Alfreda Radoka a ceny Thalie, v současné době působí v Národním divadle a hostuje i na dalších scénách.
 

13. 30– 14.15

JEN V SHLUCÍCH HLUK....

MgA. Eva Spoustová (Málková)

Během posledních dekád dochází v mluveném projevu k výrazným změnám. Tyto posuny se netýkají jen pokroku ve zvukových technologiích - změnil se přístup společnosti obecně k hlasu, jazyku, řeči. Změnila se těla, změnilo se dýchání, změnil se rozsah základních jazykových znalostí, způsob komunikace. Pedagogové to registrují na všech vzdělávacích úrovních a nejen jim je z toho "kapánek ouzko". Změny jsou normální, změna je život. Jde o to, zda nám změna, která znamená pozvolné umírání mateřštiny, vadí nebo nevadí...
Eva Spoustová se pohybuje v prostředí hlasových profesionálů, má za sebou tisíce dabingových rolí, léta jako pedagožka učí lidi být lépe "ve vlastním těle", textem vyjadřovat pocity, pracuje ve studiích s herci jako režisér.
 
Po ukončení studia na pražské DAMU hrála v hradeckém divadle DRAK, intenzivně se věnovala dabingu, cca 15 let učí na DAMU jevištní řeč, spolupracuje jako hlasový a jazykový praktický poradce především s profesionály a s profesionálními divadly, stále se příležitostně věnuje úpravě dabingových dialogů a režii (několikrát v tomto oboru obdržela Cenu Františka Filipovského).
 
Pauza 15 min

14.30 - 15.30

NEDÁ SE PRACOVAT S HLASEM, JEN S TĚLEM-ŽIVOTEM

Prof. PhDr. Jana Pilátová

Příspěvek doplňuje otázku, jak se svět okolo nás mění v návaznosti na to, jakým tónem hlasu k němu promlouváme. S odvoláním na své zkušenosti a texty Jerzyho Grotowského a Zygmunta Molika chce autorka ukázat, že rozvoj hlasových dispozic člověka/ herce, praktikovaný v Teatru Laboratorium, se netýkal jen hlasu. Hlas válečníka, hlas kouzelníka se netvoří technicky, nedá se izolovat od celého člověka. Hlas je „neviditelná ruka“, a ruka, která sahá „do světa“, nemůže být uťatá od těla-života toho, kdo tak zní. Svět mění a rozeznívá hlas toho, kdo JE válečník či kouzelník. Je to ovšem riskantní: hlas tyrana či čaroděje zní podobně, a přitom svádí na scestí. Jak to rozeznat? A jak si všimnout, že na nás nesahá hlas celého člověka, ale třeba hlas/ ruka protéza, nebo někým manipulovaný kus figuríny - manekýna?
 
Prof. PhDr. Jana Pilátová je vysokoškolská pedagožka, teoretička, kritička a dramaturgyně. Od roku 1990 učí na DAMU, od roku 1998 tam pět let vedla Integrační program kreativity. Spolupracovala se soubory Farma v jeskyni a Divadlo Continuo.
 

Pauza 15 min

 

15.45 – 16.30

ZAKLETÍ A ŘEV: PROČ JE ZÁSADNÍ, ŽE SE PŘIJÍMÁME

Gabriel Vivas Martínez (Venezuela/UK)

Autor představí několik vědeckých a psychologických aspektů hlasu a jeho bude se zabývat vztahem hlasu k naší kulturní identitě a vůli se dorozumívat. Tématem bude specifičnost a zvláštnost každého hlasu. Budou vysvětleny koncepty „hlasového dojmu“ a „skupinového hlasu“ a potenciál kouzla i procitnutí, jaké naše hlasy mají. Přednáška bude zahrnovat vědecké a technické informace, stejně jako abstraktnější úvahy o jeho síle.
 
Gabriel Vivas Martínez je herec a pedagog působící v Londýně. Zabývá se sociálním divadlem a inklusivním performativním uměním. Věnuje se umělecké práci se znevýhodněnými menšinami (migranti, fyzicky postižená mládež, romská komunita, mladiství členové LGBT komunity). V současné době studuje na obor „aplikované divadlo“ Royal Central School of Speech and Drama - University of London. 

 

16.30 – 17.00
 
Networking, rozdání certifikátů, rozloučení.
 
--- 
 

Zveme vás na ochutnávkový workshop: Jaký je můj přirozený hlas?

S Gabrielem Vivas Martínezem (Venezuela/UK)

Pátek 8. listopadu 18.30 21.00, Studio Alta, U Výstaviště 21, Praha 7. 

V předvečer konference se můžete prakticky naladit s jedním z našich vzácných řečníků. Cílem workshopu je se tělesným a praktickým způsobem seznámit se základy hlasové exhalace: anatomie hlasu, dýchání, rezonance a artikulace. V dílně prozkoumáme, jak odlišné dynamiky v těchto prvcích mohou ovlivnit sdílení našich hlasů. Odnesete si i rady, tipy a nápady z běžné praxe, jak o hlas pečovat a zdravě a citlivě si ho užívat. 

Pro účast nutná registrace a zaplacení účastnického poplatku 150 Kč.

Registrujte se zde.

  

V neděli 10. listopadu se dále uskuteční celodenní workshop s Gabrielem Vivas Martínezem na téma Sdílený zvuk. Počet účastníků omezen! Více informací zde
 
 
Konference probíhá za podpory Hlavního města Praha a Ministerstva kultury ČR.
 
Můžete nás sdílet na Facebooku: https://www.facebook.com/events/492499378271116/  
 
Děkujeme a těšíme se na Vás!  
 
 
 
Konference proběhla za podpory Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.
 
      
 
 
CZ / EN