2. září – Vocal self

VOCAL SELF

vede

Smadar EMOR (Izrael)

2. září 2018

Ve spolupráci s festivalem NaHlas! opět přinášíme workshop se Smadar Emor, ve kterém se budeme učit naslouchat přirozeným impulzům, rytmům a muzikálnosti našich těl. Tím umožníme našemu hlasu jeho plné vyjádření. Budeme vytvářet hlasové krajiny a obrazy, sólové improvizované kompozice, duety i zpívat skupinově. Také budeme pracovat se starými kreolskými písněmi s jejichž pomocí se budeme učit lépe rozumět zvučnosti a přirozené muzikálnosti nás samých.

Více o metodě „Hlas v integraci s pohybem“:

Smadar Emor vytvořila tuto metodu během 25ti let výzkumu.

Jedná se o proces rekonstrukce přirozeného propojení dechu, pohybu a hlasu. Tento obnovený vztah uvolňuje přirozené léčivé síly, naši kreativitu, vitalitu a sponteneitu. Hlas a pohyb nás propojují s naším nitrem, nevědomím i kolektivními zdroji a z napojení na tyto hluboké zdroje energie pramení naše vitalita, zdraví a radost.

Během procesu procházíme takzvanou „evolucí“, obnovením vztahu mezi jednotlivými stupněmi našeho vědomí a znovunacházením způsobů vyjadřování, které používáme jako děti, ještě než začneme mluvit. Proces nás navrací zpět k našemu tělu, vracíme se k naší přirozenosti a zdrojům přirozeného léčení. Vytváří mnoho změn ve starých vzorcích spojených s naším tělem a duší, vztahem který máme sami k sobě i k ostatním. Výsledkem je otevírání našich možností a návrat zpět k naší přirozené kreativitě a do přítomného okamžiku.

Skrze návrat k přirozeným rytmům našeho těla dochází k otevírání našeho hlasu v jeho plné síle. Přichází nová životní energie a započatými přirozenými léčivými procesy se uvolňují stará traumata.

Dílna je vhodná pro všechny zájemce bez ohledu na míru zkušeností.

 

Organizační informace

 

Akce se koná za podpory hlavního měta Prahy a Ministerstva kultury ČR a je součástí festivalu NaHlas!.

Praha      Neiro logo  logo NaHlas!
CZ / EN