KONFERENCE HLASOHLED 2017 - PODROBNÝ PROGRAM

HLAS JAKO NÁSTROJ SEBEPOZNÁNÍ

5. listopadu 

sál Galerie, HAMU

9.00
AUTENTICKÝ HLASMgr. Olga Lidia KOZLOWSKA (Polsko)

Co je to hlas? Jedna z odpovědí by mohla být: zrcadlo, ve kterém se odrážíte tak, jak jste tady a teď. Nese váš tělesný i duševní stav, stejně jako povahu a představivost. Budu s vámi sdílet způsoby, kterými lze objevit a prožít vlastní a jedinečnou hlasovou identitu, příběhy o tom, co se stane, když přestaneme hledat „hezký" zvuk. Bude řeč o tom, jakou roli hraje důvěra a čemu vlastně říkáme důvěra v souvislosti s hlasem a zpěvem.

Co jsou to písně? Jedna z možných odpovědí by mohla být: písně nesou emoce a životní příběhy. Polyfonní harmonie a disharmonie jsou nám umožnují sdílet a setkávat se v hlubokém poslechu. Co se stane, když se na příběhy napojíme vlastním tělem a myslí? Jak můžeme píseň vyjádřit tělem a hlasem, aby zůstala stále živá? A čím nás udržuje píseň nás v živé přítomnosti?
Setkání nebude přednáškou, spíše půjde o sdílení zkušeností, myšlenek a znalostí, prostor dostanou i krátké životní zkušenosti posluchačů, které můžeme společně zpracovat. Potkáme se kolem hlasu, který nás svolává k sobě navzájem.

Olga Lidia Kozlowska je psycholožka, koučka a facilitátorka. Intenzivně se věnuje práci s hlasem a jeho terapeutickým možnostem. Absolvovala výcvik Procesové práce (IPP), v současné době je ve výcviku zaměřeném na Core energetics body therapy. Workshopy zaměřené na práci s hlasem vede v řadě zemí Evropy.

10.30
ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K HLASUDis et Dis Tereza STAŇKOVÁ

„Co mi můj hlas říká o mně...?" To je myšlenka, která mě denně provází. Že nás hlas prozradí často lépe, než řeč těla, je známá věc. Přesto mi jsou občas kladeny otázky typu: Jak dosáhnout toho, aby ten zvuk, co ze mě leze, byl vážně „můj"? Co když ten „svůj zvuk" nemám rád/a? Na zpěvu je krásné, jak vše souvisí se vším. „Paní učitelko, řekněte mi, co mám zpívat?" „Copak si můžu dovolit zpívat falešně?" Dovolit si zpívat falešně je pro mě jeden z nejlepších nástrojů, který pomáhá zpívat lépe, osobitěji a nakonec i čistě. Jen je třeba, dovolit si být nedokonalý a tedy i zpívat falešně. A co zpívat? Jednoduše písně, které berou za srdce, a to teď hned. Ne až budeme „umět" zpívat. To je podle mě cesta k osobitému zvuku a poznání sama sebe pomocí hlasu. Samozřejmě se liší u každého z nás a je možná jen vlastním tempem. Díky práci se zpěváky i nezpěváky však nacházím některé všeobecnější funkční postupy a nástroje – a o nich bude můj příspěvek.

Tereza Staňková absolvovala skladbu a zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Vyučuje zpěv, působila jako hlasový terapeut na foniatrické klinice, věnuje se sbormistrovství; vede dětský sbor Sborůvky a soubory pro dospělé Carillon a Jezinky.

12.00–13.00
Pauza na oběd!

13.00
HLAS VE FONIATRICKÉ AMBULANCIMUDr Zina Hánová

Co nám říká porucha hlasu?
Co vypovídá o svém nositeli?
Jak vznikají hlasové poruchy?
Chceme se o tom něco dozvědět a naučit, nebo jen odstranit příznak?

Zina Hánová působí jako foniatr v ambulanci a na ORL klinice FNKV. Má 30 let praxe. Při své práci užívá zkušenosti z rodinné terapie a bodyterapie. Největším koníčkem je jí práce s dětmi s poruchou vývoje řeči. Hlasem se zabývá převážně v jeho konversační formě, se zpěváky pracuje jen malou měrou. Přednášela fyziologii hlasu na KJJ.

14.30
PRÁCE S HLASEM JAKO CESTA K OBNOVĚ VLASTNÍCH ZDROJŮSmadar EMOR, M.A. (Izrael)

Hlavní překážkou, znemožňující osobní rozvoj jednotlivce, je odpojení se od životních zdrojů – tedy od vlastních impulsů, od vnitřního rytmu, tělesnosti, tvořivosti a od sebevyjádření. Metoda, kterou Smadar Emor pracuje, je trénink, který rozpouští tyto bloky a obnovuje toky životní energie tak, aby se člověk mohl plně vyjádřit a mohl autenticky a spontánně prožívat přítomný okamžik. Tento proces se odehrává v rámci mezilidských vztahů; na jejich poli a pomocí nich tedy probíhá osobní rozvoj. Ve své přednášce bude řeč o všech těchto tématech a budou k nim uvedeny i kazuistiky.

Na konferenci bude navazovat workshop Vocal self, 6. listopadu v 18.00–22.00 v Kasárnách Karlín.

Smadar Emor je absolventkou Bezaelovy umělecké akademie a Rubinovy hudební a taneční akademie v Jeruzalémě. Své akademické vzdělání dále rozvíjela, mimo jiné ji ovlivnila Feldenkraisova metoda, Alexandrova technika, kontaktní improvizace a tanec buto. Dále se učila terapii hlasem v pohybu (voice movement therapy) u Paula Newhama ve Velké Británii. V roce 2004 založila vlasní centrum Synapsa, kde vyučuje techniku Voice movement integration, kterou sama vyvinula.

16.00
HLASOVÁ PRÁCE S NEZPĚVÁKYDana Houdková

Abychom mohli použít hlas jako nástroj sebepoznání, musíme nejprve vlastní hlas dobře poznat. Zjistit, že náš hlas zní jinak v naší hlavě, jinak ze záznamu, nebo v různých akustikách (v koupelně, v kostele, v lese...). Jen poznání a přijetí vlastního hlasu nám ukáže jeho hranice a možnosti a to, kam až lze náš hlas rozvinout. Dokud nepřijmeme svůj hlas za „svůj", tak veškerá naše práce s hlasem je stejná, jako kdybychom z červené vlny chtěli uplést modrý svetr.
Stále zkoumám možnosti hlasu. Mých klientů, kteří svůj hlas postupně objevují, lidí, kteří se hlasem živí (herci, zpěváci, ale třeba i učitelé), a v neposlední řadě i možnosti svého vlastního hlasu.

Dana Houdková je hudebnice a hlasová lektorka, v roce 2006 vytvořila a od té doby vede Kurz zpívání pro nezpěváky, pro které vypracovala vlastní metodiku. Školí učitele základních škol v hlasové výchově a v zábavné formě výuky hudební výchovy. Vede dva pěvecké sbory „bývalých nezpěváků" AsiHlasy a TakyHlasy.

CZ / EN