26.–28. května – Hlas bez hranic

HLAS BEZ HRANIC

Osvobození a znovustvoření hlasu: od uvolnění a intuice k vědomé práci s hlasovou technikou

vede Fatima MIRANDA (Španělsko)

pátek, sobota a neděle 26.–28. května

 

Fatima Miranda je nepřehlédnutelnou osobností  evropské avantgardy. Tato vokalistka s pestrou uměleckou historií se ve své vlasti těší pozici možná srovnatelné s tou, jakou má v Čechách Iva Bittová – podobně jako ona také vzešla z klasické hudby, má precizní technickou výbavu, kterou ale přerostla, a desítky let se věnovala projektům, v rámci kterých, jak říká se „začala odvracet od diktovaného kánonu krásy vztahovaného na hlas“ a hledala si hlubší cestu k podstatě hlasového projevu, včetně studia vokálních tradic různých kultur světa.

Dílna bude zaměřena na různé aspekty zpěvu: hlas – nástroj / alternativní tóniny, textury, rozsah a resonance / rozezpívání / relaxace / poslech / správné držení těla / dechová cvičení / úvod do nezápadních vokálních technik / základy anatomie hlasového ústrojí / improvizace / rytmus / soustředěnost / jak si chránit hlas při zkoušení nových hlasových technik / vystupování / presentace versus representace / obavy – sebevědomí / odnaučení se špatným hlasovým návykům / vyjádření pocitů a myšlenek / katalogizace vlastních hlasových technik / grafický zápis hudby.

Cílem dílny je, aby si účastníci rozšířili spektrum možností hlasu a aby získali vodítko pro zkoumání a zdokonalování vlastních hlasových zdrojů. Společná práce bude vycházet ze z toho, jaké jednotliví účastníci budou mít zájmy, potřeby a nastavení. Smyslem nebude vytvořit přehlídku vokální akrobacie, nýbrž osvojení si konkrétních technických dovedností podporujících a rozšiřujících možnosti a dispozice každého člověka, aniž by se poškodil hlasový aparát. 

Každý účastník si předem připraví krátkou píseň, může být s textem či beze slov. Na té si v průběhu dílny vyzkouší různé vokální techniky. Každou píseň budeme analyzovat a technicky přetvářet tak, aby účastník pod vedením lektorky našel a zdokonalil vlastní hlasové zdroje. Miranda zároveň umožní účastníkům nahlédnout do svého způsobu myšlení - kromě praktických ukázek společně také shlédnou videonahrávky její práce, které bude reflektovat a analyzovat.

Fatima MIRANDA 

Fatima Miranda je přední osobnost evropské hudební avantgardy, jejím ústředním tématem byl a je hlas. Více o ní si můžete přečíst ZDE.

 

Organizační informace

  • Kdy: 26.–28. května 2017
    • Pátek: 17.00–21.00
    • Sobota: 9.30–13.00 a 14.30–18.30
    • Neděle: 9.30–13.00 a 14.30–17.30
  • Kde: DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 
  • Cena: 2400 Kč (2200 Kč pro studenty, důchodce a osoby na rodičovské dovolené)
  • PŘIHLÁŠKA

Kapacita této intenzivní dílny je omezena na 10 účastníků. Doporučujeme nenechat si ujít tuto mimořádnou příležitost. 

CZ / EN