30. října – 5. listopadu – HUG, a capella zvuková koupel – Verity STANDEN (pro vystupující)

HUG - a capella představení (informace pro vystupující)

INFORMACE O PŘEDSTAVENÍ NALEZNETE ZDE

vede Verity STANDEN, Velká Británie

neděle 30. října a večery od 1. do 5. listopadu 2016,  Praha

KAPACITA ZPĚVÁKŮ JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ VELIKÝ ZÁJEM. 

 

  

V týdnu od 30.10. do 5.11. se v Čechách uskuteční mimořádný projekt - britská skladatelka, hudební režisérka a performerka Verity Standen a skupina zpěváků, s nimiž spolupracuje, přiveze do Čech představení HUG a zde přibere místní zájemce, s nimiž secvičí cca 20minutovou skladbu - představení.

HUG je interaktivní představení pro přibližně dvacet lidí, během kterého má každý divák zavázané oči, a každého jednotlivého diváka obejme jeden zpěvák. Bez možnosti vnímat své okolí zrakem prožívá obecenstvo představení skrze zvuk, vibrace těla, které předává sbor zpěvem skladby.

Pro zpěváky se jedná o jedinečnou možnost učit se od nesmírně zkušené a osobité a capella skladatelky a zároveň se účastnit intensivní zkušenosti, která přetváří jak účinkující, tak diváky.

Hledáme zpívající, kteří by po tři dny skladbu v podvečerních hodninách zkoušeli a následující čtyři až pět dní večer odehráli - povětšinou v Praze, nicméně je možné, že by představení jednou proběhlo i v jiném městě.

Je HUG pro Vás...? Na rozdíl od naprosté většiny projektů je tento určen pro pokročilejší zpívající.

Zpěváci by měli:

  • mít čas v neděli 30. celý den  a od pondělí 31.10 do pátku 4.11/ soboty 5.11. vždy od 18.00 dál.
  • mít čas na jednodenní přípravný bezplatný workshop ve dnech 24.-25.9., možná dohodneme i další termín, zatím jsou jisté tyto dva. Během workshopu by si měl účastník ujasnit, zda splňuje to, co je pro účast v HUGu potřebné. Ti, kdoo se zúčastní přípravného workshopu a nakonec se HUGu nezúčastní, budou mít vstup zdarma na představení. 
  • mít zkušenosti se sborovým zpěvem a veřejným vystoupením
  • umět udržet vlastní melodii mezi různými hlasy
  • být schopni improvizace v daných chvílích během představení
  • být plnoletí
  • mít určitou osobnostní stabilitu - je třeba bez problémů během zpěvu objímat diváky – jedná se o intimní představení
  • není potřeba umět noty, Verity naučí účinkující zpívat skladbu podle sluchu
  • projekt je bezplatný s tím, že bude na počátku od každého účastníka vybrána záloha 2000,- Kč, která bude na konci projektu v plné výši navrácena. Důvod je ten, že by pro realizaci představení bylo problematické, kdyby více zúčastněných absolvovalo jen workshop zdarma, ale poté by, oproti původní dohodě, nebyli k dispozici pro představení. 

Celý workshop bude tlumočen do češtiny. Mimopražským účastníkům pomůžeme se zajištěním ubytování, napište nám na produkce@hlasohled.cz.

CZ / EN