KONFERENCE HLASOHLED 2015 - PODROBNÝ PROGRAM

Konference HLASOHLED 2015

HLAS JAKO NOSITEL PŘÍBĚHU: SOUVISLOSTI

Sobota 7. listopadu 

sál Galerie, HAMU

 

9 - 10.30

HLAS A PŘÍBĚH VE FARMĚ V JESKYNI -Viliam Dočolomanský

Jakým způsobem se do hlasu otiskuje příběh, kterým jeho nositel v tu chvíli žije? Pro divadelní skupinu Farma v jeskyni je hlas jedním ze stěžejních nástrojů. Představení vznikají na základě dlouhodobého a intenzivního výzkumu, zaměřeného na lidskou zkušenost mimo slovo a limity běžného porozumění. Během své mnohaleté práce posbíral zakladatel a umělecký vedoucí souboru řadu pozoruhodných zkušeností, které načerpal ze svých scénických výzkumů. 

Viliam Dočolomanský je zakladatelem a uměleckým vedoucím divadelního souboru Farma v jeskyni.Narodil se na Slovensku. Studoval hudební interpretaci, na JAMU v Brně pak činoherní režii, v té době už učil na mezinárodní škole pro lidský hlas Idy Kelarové. Později pak doktorantské studium na DAMU v Praze. Po studiích hostoval v repertoárových divadlech v Čechách a na Slovensku.Poté odjel se skupinou mladých herců do Andaluzie, kde se zformovalo Mezinárodní divadelní studio Farma v jeskyni, mezinárodní laboratorium pro performery. Jeho inscenace a divadelní projekty nás reprezentovaly na třech kontinentech a ve více než 55 městech.Viliam pravidelně přednáší např. na Tisch School v New Yorku nebo v Kongres Ecum v Brazílii. J e autorem nebo spoluautorem hudby všech inscenací Farmy v jeskyni. Soubor je mimo jiné držitelem evropského ocenění New European Realities, Total Theatre Award, A Fringe First Award, hlavní ceny Alfréda Radoka, ceny týdeníku Respekt za nejsilnější taneční dílo atd.

10.40-11.40

HLASOVĚ-POHYBOVÁ TERAPIE: Hlas jako nádoba pro osobní příběh – Sebastiana Black

Představení jedné z cest, jak pracovat s hlasem a tělem - Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vytváří prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnějšímu, pružnějšímu a plně vědomému hlasu. Voice Movement Therapy je jedinou expresivní terapií, která používá hlas jako hlavní prostředek sebevyjádření. Integruje práci s hlasem, pohybem, dechem, představami, improvizací a písní. VMT nabízí bezpečný a zemitý přístup zaměřený na prozkoumání, ztělesnění, vyjádření a integrování různých částí nás samotných a našeho příběhu skrze hlas a pohyb. Ukážeme si, jak tento systém pracuje s hlasem a pohybem, tak aby mohli být nositelem, nádobou a zdrojem osobního příběhu a jeho emočního obsahu. 

Sebastiana Black pochází původně z Čech, ve Velké Británii už působí 13 let. Prošla výcvikem ve Voice Movement Therapy (Hlasově-pohybová terapie) v USA. Od roku 2010 vede dílny ve Velké Británii a České republice a je spolu zakladatelkou terapeutického centra Norfolk Voice Movement Therapy Centre v britském Norwichi, kde má svou soukromou praxi. Integruje také VMT do své klinické práce v Dětské psychoterapii pomocí umění. VMT měla na Sebastianu a její život silný a pozitivní vliv a proto se o tuto práci vášnivě dělí. VMT Sebastianu inspirovala k prohloubení její vlastní kreativity. Jako zpěvačka a autorka hudby a hudebních textů vystupuje v duetu The Fire Doves. Zpívá ve folkové kapele Zaramo balkánské, francouzské a další evropské písně. (více zde)

11.45 - 12.15

KDYŽ JE HLAS JEN PŘEDSTAVOU Zoja Mikotová

Umocněná vizualita. Respekt, důvěra a fantazie. Zkušenosti z pedagogické a především z praktické divadelní spolupráce s neslyšícími.

Prof. Zoja Mikotová je režisérka a choreografka v činoherních a loutkových divadlech v České republice a v zahraničí, výtvarnice, herečka, pedagožka. V roce 1992 založila a vede Ateliér Výchovné dramatiky pro Neslyšící (VDN) na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Se studenty VDN nastudovala autorské inscenace pro děti i dospělé, které vzbudily pozornost veřejnosti i kritiků.

 

pauza na oběd 12.20–13.30

 

13.30 – 14.30

STEREOTYP ZABIJÁK II - návrat znuděnce - Martin Vasquez

Stereotypy v příběhu, jeho vyprávění nebo v používání hlasu snižují pravdivost a autenticitu našeho projevu. V rámci přednášky si společně projdeme důvody, proč vznikají a proč se k nim lidé rádi uchylují. Dozvíme se, co s nimi dělat a v rámci přednášky si alespoň trochu vyzkoušíme, jak s nimi lze pracovat, vyhýbat se jim a bojovat s nimi a dostat se tak k autenticitě a pravdivosti.

MgA. Martin Vasquez, Ph.D. vystudoval Divadelní fakultu AMU Praha a později také Divadelní fakultu JAMU v Brně v rámci doktorského studia. Absolvoval celou řadu výcviků a stáží v oblasti veřejného vystupování a to i v zahraničí, např. v Německu, Rakousku a Francii. Jeho specializací se tak logicky staly prezentační a řečnické dovednosti, argumentace, přesvědčování a komunikace v týmu. Posledních 17 let se s veškerou vášní věnuje improvizačnímu divadlu. Spolu s dalšími kolegy v roce 2002 založil Českou improvizační ligu a improvizační divadlo JUST! IMPRO, se kterým pravidelně vystupuje ve Švandově divadle v Praze. V roce 2012 založil centrum výzkumu a rozvoje improvizace s názvem IMPRO INSTITUT, který připravuje kurzy a workshopy jak pro korporátní klientelu, tak pro veřejnost. V roce 2013 v nakladatelství Grada vydal knihu s názvem Buďte mistry improvizace!.

 

14.35–15.35

ODRAZ ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU V HLASE ČLOVĚKA - Pavla Fendrichová

Hlas každého člověka je stejně jako jeho životní příběh jedinečný. Odráží se v něm vše, co v daném okamžiku prožívá. Je možné v hlase zaslechnout i to, co jsme prožili v minulosti? Můžeme z hlasu vyčíst příběh člověka?

Mgr. Pavla Fendrichová je hlasová pedagožka, sbormistryně a zpěvačka, v současné době na mateřské dovolené. Vyučovala zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka, DAMU, bakalářském studiu na Collegiu Sanctissimae Mariae. Jako hlasová pedagožka spolupracuje s pražskými divadly (např. ND, Minor, Dejvické divadlo), ČTv, hudebními skupinami (např. Hm...), vokálním i ansámbly a sbory. Semináře lektorovala ve Švédsku, Německu (Jazz Akademie Dortmund), Švýcarsku, SR a ČR. Od počátku své pedagogické činnosti se také intenzivně věnuje nápravě hlasových poruch.

 

15.40 - 16.40

HLAS OBRAZOTVORNÝ – Martin Hak

Hlas je nástroj, jímž řemeslník opracovává materiál do výsledného tvaru. V případě živého vyprávění je tímto tvarem jedinečné dramatické dílo. Přes vyjasnění základních pojmů (živé vyprávění příběhů, příběh, vypravěč, obecný zkušenostní základ) se dostaneme k „obrazu slova“ a vysvětlíme si posloupnost v řazení pojmů představivost, obrazotvornost, fantazie. Nashromážděný „materiál" pak shrneme do představy, že hlas je jedním z mocných nástrojů, kterým v aktu živého vyprávění pomáhá vypravěč svému publiku efektivně třídit obrazy jednotlivých slov tak, aby bylo možné je skládat ve větší významové celky. Z nich je pak možné vytvořit svět příběhu. Takový, ve kterém se můžeme vidět, dává smysl, rozumíme mu. 

Martin Hak je vypravěčem příběhů. Těch svých, těch, které se staly jiným, i těch, které se nikdy nestaly. Jeho dětským přáním bylo stát se archeologem a sám říká, že se mu to celkem splnilo. V Martinově představě archeolog občas pečlivě vyhloubí díru do minulosti, sedne tam a hledí na zbytky, které přetrvaly. Skládá úlomky, představuje si možnosti, hledá souvislosti. Je-li archeolog také vypravěčem, dovede způsobit, aby obrazy ze světa jeho představ prošly do světů dalších. A to není čarování, ale řemeslo. Martin se živí živým vyprávěním. Vede kurzy, dílny i osobní tréninky zaměřené na vyprávění nebo obecněji na práci s příběhem. Pracuje s rodiči, učiteli, knihovníky, s lidmi, co vedou lidi, s divadelníky, psychology, básníky, lektory či faráři. Věří, že příběh a jeho živé vyprávění je tím nejúžasnějším dorozumívacím prostředkem a že vypravěčské řemeslo je tu pro ty, které dorozumívání zajímá víc než komunikace.

 

    

 

 

CZ / EN