Michal Hájek

Michal Hájek se narodil v roce 1982 v Hustopečích. Jeho první hudební kroky vedly ke klavíru, v roce 2003 absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Evy Boguniové. Na Pražské konzervatoři vystudoval rovněž obor dirigování u prof. Miriam Němcové, Hynka Farkače a Miroslava Košlera. V roce 2007 obdržel bakalářský titul v oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě Karlově v Praze a v roce 2012 úspěšně zakončil studium dirigování na pražské Akademii múzických umění.

Michal Hájek pracoval v baletu Národního divadla jako korepetitor, v Pražském filharmonickém sboru jako asistent sbormistra, byl rovněž sbormistrem Pražského smíšeného sboru a Smíšeného pěveckého sboru Jasoň. Absolvoval sbormistrovské kursy u Johanese Prinze, Ragnara Rasmussena, Anderse Ebyho, Tonu Kaljuste a Gustava Sjökvista. Jeden rok studoval sborové dirigování ve Švédsku na stockholmské The Royal Academy of Music. V roce 2011 zvítězil v Mezinárodní sbormistrovské soutěži v Budapešti. Se svými sbory Bohemiachor a Oktet vydobyl vítězství na domácích i zahraničních soutěžích. Kromě klasických programů uvedl i řadu mezižánrových projektů, věnuje se sborové improvizaci, pravidelně vede hudební dílny (Bohemia Cantat, Hudební mládež, Hlasohled) a je porotcem sborových soutěží.

CZ / EN