31. května a 1. června – Re-sonance: jak pracuje hlas? – Imke McMURTRIE (Německo)

RE-SONANCE: JAK PRACUJE HLAS?

vede Imke McMURTRIE (Německo)

sobota 31. května a neděle 1. června 

 

 

 

 Slovy lektorky:

"Během svého vystupování na jevišti jsem intenzivně prozkoumávala vztah mezi dýcháním a zpěvem. Jsem velice vděčná za skvělé vedení mojí učitelky Friedy Goralewski. Nikdy se nezaměřovala na dech jako takový, ale spíše pro něj pomáhala vytvořit v těle prostor, aby mohl volně proudit, a to pomocí tělového uvědomování a přirozené koordinace pohybů. Mou práci také nesmírně inspirovala Gisela Rohmert, zakladatelka “Lichtenberského Institutu pro aplikovanou fyziologii a hlas", která učí jak funkční zvuk může uvolnit a koordinovat dech, a dále Renate Schulze-Schindler se svou typoligií dýchání ("Terlusologie"), kde proudění dechu závisí na konkrétní svalové činnosti. 

 Během mých hudebně-etnologických studií jiných kultur jsem zpozorovala, že emoční síla těchto písní daleko přesahuje jazykové a národní hranice; jako kdybychom se – pokud si tyto písně pustíme k srdci – spojili s pradávnou lidskou moudrostí. V těchto tradicích je společné zpívání stále nedílnou součástí komunitního života. Přirozeně je chápáno, že pro všechny aspekty každodenního života existuje určitá píseň se speciálním emočním nábojem. Písně o narození, smrti, manželství, rozchodu, neopětované lásce, boji, léčení, práci, stáří a všech možných tužbách volají po objetí božskou jednotou. Každý aspekt života má svou píseň, své vyjádření a místo a je sdílený komunitou a "zpracováván" společným zpíváním. 

Zpěv jedinečným způsobem propojuje tělo, srdce a mysl. Smyslem mojí práce je rozvíjet vědomí o této vzájemné provázanosti pro pěvecký a mluvený hlasový projev. Objevování hlasu je dobrodružství s mnoha nečekanými zvraty. Vyžaduje citlivost, odvahu, lásku, trpělivost a respekt k následování své vlastní cesty. 

 Kromě toho touha znít a zpívat dále potřebuje být vyvažována vytvářením prostoru pro ticho.

  Má práce s hlasem může být užitečná:

        - zpěvákům a hercům
- vypravěčům 
- těm, kdo recitují, zpívají ve sboru, přednáší nebo mluví na veřejnosti 
- učitelům a pedagogům 
- lidem, kteří ve své profesi musí hodně mluvit 
- terapeutům, zejména muzikoterapeutům 
- hlasovým a řečovým terapeutům 
- těm, kteří chtějí objevovat svůj hlas jako způsob vlastního rozvoje 
- těm, kteří cítí, že nemají rádi svůj hlas 
- těm, kteří chtěli vždy zpívat (ale nikdy se neodvážili) 
- a těm, kdo si chtějí zpívat jen tak pro radost
 
V průběhu procesu rozvíjení hlasových možností se vytváří tomu odpovídající smyslové vědomí lehkosti, vyrovnanosti a radosti. Snažíme se neomezovat svobodu rozvíjení očekáváními, jak by náš hlas měl znít. Tělové uvědomování, vědomí svého dechu a vzpřímeného postoje, tónování dechových svalů, jemnější sluchové rozlišování, nový smysl pro výdej energie a tvorbu hlasu, to vše nám může pomoci dalšímu "odkrývání" hlasu. Především to však vede k prožitku vlastního hlasu, jeho krásy, něhy a síly jako vyjádření své vnitřní pravdy. A k tomu, že odvaha zazpívat/vyslovit svou vnitřní pravdu může vést k uvolnění, k spokojenému bytí a pocitu pravdivosti vůči sobě samým.

Imke McMurtrie je zpěvačka, performerka a hlasová a pěvecká pedagožka. Více informací o ní si můžete přečíst ZDE.

Přihláška je ke stažení ZDE.

Dílna proběhne ve Studiu ITAKA, Korunní 35, Praha 2. Dílna bude po oba dva dna probíhat v sobotu od 10 do 17.30 a v neděli od 9.30 do 17h, pokaždé s 90 min pauzou na oběd. Cena za dílnu je 1750,-/1550 pro důchodce, studenty a osoby na rodičovské dovolené. Dílna bude tlumočena do češtiny. Pro mimopražské možnost přespání po domluvě s produkční, tel. 723 278 061 nebo produkce@hlasohled.cz.

Jestli se Vám naše dílny líbí a chcete nás podpořit, můžete zaplatit vyšší cenu za kursovné na dílnu. Přičtěte k ceně kurzovného 350 Kč/600Kč/1000Kč (vyberte si částku) a celkovou výši sponzorského kursovného zašlete obvyklým způsobem na náš účet. Více o tom proč a jak podpořit Hlasohled a jak s Vašim darem naložíme si můžete přečíst v odkazu Podpořte nás.

CZ / EN