3. března – Možnosti podpory práce s hlasem a interpretace pro zpívající i instrumentalisty - modifikace psychoterapeutických technik a přístupů – Daniela VODÁČKOVÁ

Možnosti podpory práce s hlasem a interpretace pro zpívající i instrumentalisty
Modifikace psychoterapeutických technik a přístupů

vede PhDr. Daniela Vodáčková

Sobota 3. března 2012

 

Slovy lektorky: "Velmi se mi líbí myšlenka nizozemského varhaníka a hudebního pedagoga Willema Adriaanse, že hudba existuje sama o sobě a buď jí budeme překážet (například naším přehnaným očekáváním od sebe samých) anebo jí umožníme skrze nás proudit volně a svobodně a otevřeme sebe sama jako prostředníka mezi hudbou a světem.

Tento koncept nebrání se hudbě učit, zdokonalovat vlastní techniku, ale zároveň vybízí vynést hudební chápání a svůj vlastní podíl na úroveň aktéra, který je zároveň klidným pozorovatelem a někým, kdo přináší svědectví o zázraku hudebního světa.
Techniky, které pro svou práci používám, umožňují zabývat se hlubokou reflexí a sebereflexí toho, co při zpěvu a při hraní děláme, jak zacházíme se sebou, co se v nás odehrává a kde si něčím překážíme.

Během workshopu nabídnu různě modifikované relaxační techniky založené na různých cestách - vyladění , jak funguje dech v našem těle, jak se cítí svaly a co potřebují k hlubokému uvolnění, kde jsou v těle překážky a bloky a kde jsou naopak místa, v nichž cítíme příjemnou energii.
Relaxační techniky budu kombinovat s imaginacemi, které jsem vyvinula speciálně pro práci a hlasem nebo hráčským výkonem.
Přinesu drobná energetizující cvičení inspirovaná technikami práce s tělem mající kořeny v bioenergetice.
Přinesu ukázku modifikace metody PBSP (Pesso Boyden Therapeutic Systém) za účelem prožitku pohody a bezpečí při zpěvu či hraní.
Budu nabízet sebereflexivní postupy bezpečného zkoumání, jak se daří našemu hlasu v našem těle a co při zpěvu se sebou děláme.
Vyhnu se hodnotícím postojům. Není dobře nebo špatně, vždy je nějak.
Vše bude detailně diskutováno, krok za krokem se budeme vracet k prožitému a integrovat to do vlastní osobní zkušenosti.
Vše bude opřeno o osobní prožitek účastníků.

Při mé práci je důležité bezpečí. Znamená to, že budu přihlížet k individuálním potřebám účastníků, vše důkladně vysvětlím a naznačím cesty, co hlasový pedagog či terapeut může používat hned a k čemu potřebuje trénink nebo kvalifikovaného spolupracovníka.
Součástí denního programu bude diskuse dle potřeb účastníků.
Výhledem je pokračovat v pracovní skupině, která bude propojovat pedagogické techniky práce s interpretačním výkonem a bezpečnou sebezkušenost, která se na interpretaci významně podílí, ale mnohdy je opomíjena anebo dokonce některými pedagogy devalvována.
Pokud se něco takového podaří, možná dojdeme k jednoduchému výsledku, že zpěvák či instrumentalista se může při zpěvu a hraní cítit dobře a mít hudbu rád."

Seminář je určen všem, kdo pracují s hlasem nebo vystupují před lidmi, od učitelů po interprety, zpěváky či instrumentalisty, ale také pro veřejnost se zájmem o zpěv. Workshop bude do značné míry zážitkový. Vše budou účastníci zkou-šet na sobě - tělové prožitky, zpívání, hledání optimální podpory pro svůj hlasový či hráčský výkon.

Lektorka je psychoterapeutka a hudebnice, více informací o ní naleznete ZDE.

Přihláška je ke stažení ZDE.

Seminář proběhne od 10 do 17.30 s pauzou na oběd v aule Domu dětí a mládeže, Slezská 21, Praha 2. Cena je 790,- / pro studenty, důchodce a osoby na rodičovské dovolené 690,- Kč.

 

 CZ / EN