28.–29. července – Otevřít a rozeznít – Markéta DVOŘÁKOVÁ

OTEVŘÍT A ROZEZNÍT

vede Markéta DVOŘÁKOVÁ (ČR)

sobota 28. a neděle 29. července

Hlasový workshop Markéty Dvořákové má dvě základní cílové roviny:

Tou první je naučit se v rámci individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně vyslovovat, dýchat, využívat optimální rezonanční prostory atd. Pomocí konkrétních cvičení a srozumitelného výkladu bude každý účastník veden k tomu, aby dokázal zvládnout volný, v mezích možností intonačně spolehlivý a příjemný jednoduchý pěvecký projev, aby pomocí prostorové deklamace a správné vědomé dechové funkce dokázal bez námahy „umluvit" větší prostor a aby se každý pomocí konkrétních dechových cviků dokázal vypořádat s trémou, strachem či panikou. Výcvik je veden formou výkladu, společného zpěvu lidových či jiných písní, dechových cvičení, společných hlasových i pohybových improvizací apod.

Druhé zacílení kurzu je proniknutí prostřednictvím práce s hlasem a dechem do obecné tělesné i duševní roviny: Pomocí uvědomělého hlasového projevu by každý měl postupně směřovat nejenom vytvoření harmonických vibrací (jak při společném zpěvu, tak při případném vlastním individuálním vokálním projevu), ale pomocí této harmonické rezonance také vytvářet stav duševního uvolnění a přirozené tělesné vibrace, která pročišťuje energetické dráhy a odstraňuje nahromaděné blokace. Pedagogický přístup Markéty Dvořákové vychází na jedné straně z hlasové transformace dechových a koncentračních cvičení (tedy určitou zjednodušenou formou „zenu- meditace"), na druhou stranu z aktivní Voice Movement Therapy (hlasově pohybová terapie), která vznikla ve Velké Británii a vychází z širokého pole terapeutického výzkumu zaměřeného na léčivou sílu hlasu.

Cílem je dosažení osobního i společného harmonického souznění, najít cestu k vlastnímu sebevyjádření, naučit se využívat vlastní kreativní potenciál, probudit, případně utvrdit sebevědomí atd.

Hlasový workshop Markéty Dvořákové je veden tak, aby se účastníci necítili omezeni zdánlivým nedostatkem hudebního či pěveckého talentu. Je třeba si uvědomit, že každý člověk má smysl a touhu po harmonii a tím je dána i jeho schopnost vnímat hudbu a hudební vibrace - stačí pouze tuto schopnost uvolnit a naučit se s ní pracovat. Stejně tak neexistuje člověk, který by se nenaučil do jisté míry zpívat; účast kurzu tedy není závislá na přímých pěveckých dispozicích. Výcvik je pak veden tak, aby se každý mohl naučit nejen hlasovým dovednostem, ale aby se postupně naučil i naslouchat své vnitřní harmonii, naučil se s ní pracovat a ovládnout tak stres, odstranit energetické i tělesné bloky, naučil se „vypnout" nebo naopak soustředit se, energeticky se „nahodit" apod. Pro každého by ale především měla být každá hodina kurzu příjemným a harmonickým zážitkem.

Markéta Dvořáková je vyhledávanou operní sólistkou, od roku 2004 hostuje na předních českých i zahraničních scénách. V posledních letech se pohybuje napříč hudebními žánry - je interpretkou soudobé hudby, věnuje se také vokální improvizaci. Více informací o lektorce naleznete ZDE.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Dílna proběhne po oba dva dny od 10 do 17h v krásném prostředí ateliéru Modrý ostrov - www.modryostrov.cz, Dolnočernošická 443, Praha 5 - Lipence. V prostorách je možné případně přespat ve vlastním spacáku. Cena je 1450,- a pro studenty, důchodce a osoby na rodičovské dovolené 1350,-

 

 

CZ / EN