21. září – Úvod do psychodynamické terapie hlasem; přednáška – Sanne STORM (Faerské ostrovy, Dánsko)

Pátek 21. září, 17.30

Přednáška ÚVOD DO PSYCHODYNAMICKÉ TERAPIE HLASEM Sanne STORM (Faerské ostrovy) České muzeum hudby, konferenční sál

Přednáška, která bude předcházet dvoudennímu praktickému workshopu (více ZDE), představí terapeutický přístup nazvaný Psychodynamická terapie hlasem (Psychodynamic voice therapy© ), zaměřující se na lidský hlas jako nástroj osobního růstu, který lektorka vyvinula a dále rozpracovává.

Metoda se zabývá zkoumáním přínosu, který se člověku nabízí při zkoumání a osvobozování hlasu. Práce zahrnuje dechová cvičení, pohyb v prostoru, práci s tělem a hlasem s důrazem na poslech - to všechno je součástí sebezkušenostního tréninku. Prostřednictvím sestav cvičení, která na sebe navazují, vznikají impulsy, které jsou postupně rozpracovávány a dochází k procesu objevování, zvědomění, posílení a integrace těla, hlasu a vědomí sebe sama. Individuální práce se posouvá k „dyadickému zpěvu základních tónů" (Dyadic CoreTone singing© ) a k vokální improvizaci. Cílem je propojit práci s hlasem i pohybem tak, aby vzniklo sjednocené tělo, sjednocený zvuk, sjednocená hudba a sjednocený projev.

Sanne Storm je lektorkou a muzikoterapeutkou zabývající se práci s hlasem jako léčebným nástrojem. Více o ní si můžete přečíst ZDE.

Přednáška proběhne v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1. Vstup pro účastníky workshopu je zdarma, pro ostatní zájemce 90,- Kč. Přednáška proběhne v angličtině a bude tlumočena do češtiny.

 

 

CZ / EN