2. prosince– Advent a Vánoce ve středověku: Písně z doby Karla IV a poutnické písně na cestě do Santiaga de Compostely – Hana BLOCHOVÁ

ADVENT A VÁNOCE VE STŘEDOVĚKU - zpěvy z doby Karla IV a poutnické písně na cestě do Santiaga de Compostely

vede Hana Blochová

neděle 2. prosince (první adventní neděle)

 

Jako každý rok, i letos Vás zveme ke společnému prodchnutí příchodu Adventu duchovní hudbou, tentokrát pod vedením Hany Blochové.

Dílna bude zaměřená na adventní a mariánské středověké zpěvy a to konkrétně z Čech 14. století (doba Karla IV.) a ze Španělska - mariánské poutní písně na cestě do Santiaga de Compostely. Bude se jednat o dvouhlasé a tříhlasé písně, které se účastníci naučí za živého doprovodu lektorky na gotickou harfu, psalterium (žaltář) a duochord.

Písně z doby Karla IV měly texty latinské i staročeské (např. Eja panna počala), zpívaly se v kostele i mezi lidmi (žákovské koledy), zpěváci se sami doprovázeli na hudební nástroje. Písně se dochovaly narůzn na různých místech v klášterních knihovnách či v archivech (v současné době jsou muzikology publikovány ve středověkých sbornících - např. středověká moteta aj.)
 
Poutnické písně na cestě do Santiaga de Compostely:
Středověcí poutníci byli velmi různého složení - běžní lidé, putující mniši, šlechta, rytíři aj.; každý zbožný křesťan se měl jednou za svůj život vydat na pouť buď do Santiaga de Compostely nebo do Říma (dříve i do Jeruzaléma, než ho zase zpět po křižáckých výpravách obsadili Arabové).
Hlavními hudebními prameny, z nichž lze čerpat, jsou: Llibre Vermell (Karmínová kniha, Španělsko - Katalánsko 14. století), Cantigas de Santa María (Španělsko - Galicie 13. století) - obsahují mariánské písně o zázracích konaných Černou madonou montserratskou.
 
Dílna je jako obvykle určena pro všechny zájemce bez ohledu na míru zkušeností, není nutná znalost not ani jiné hudební vzdělání.
 
Hana Blochová je instrumentalistka a zpěvačka, více informací naleznete ZDE.

Dílna proběhne na první adventní neděli 2. prosince v ateliéru sdružení Roztoč v Úněticích, v 1.patře budovy mateřské školy, Školní ulice č. 2 (20 min autobusem z Dejvické). Závěr dílny proběhne v Roztokách na Levém Hradci, odkud je dobré spojení do Prahy vlakem i autobusem; doporučujeme pokud možno cestovat městskou dopravou - vzhledem k tomu, že příjezd na dílnu a odjezd neprobíhají ze stejného místa, usnadní vám to logistiku.

Časový plán: 9 - 9.15 příchod účastníků, společná snídaně z toho co přineseme, od 10 do 16 hodin zpívání s pauzou na oběd, v cca 16.30 společná cesta „přes kopec" (asi půlhodinová procházka) k nejstaršímu kostelu v Čechách na Levém Hradci, který pro nás bude odemčený. Uvnitř si společně zazpíváme a zakončíme den. Na tento závěrečný "koncert" můžete pozvat své blízké, přátele, rodinu...

Cena 680 Kč, pro členy Roztoče, studenty, důchodce, osoby na rodičovské dovolené 550,- a pro více členů rodiny 520,-/ osobu.

Přihlášku na dílnu si můžete stáhnout ZDE.

Dílna probíhá ve spolupráci se sdružením Roztoč.

CZ / EN