19. listopadu – Voice therapy: Hlas jako terapeutický nástroj – Sylka UHLIG (Holandsko)

ČAS PRO ZPĚV- úvod do tématu hlasu jako terapeutického nástroje

vede SYLKA UHLIG (Holandsko)

sobota 19. listopadu


Čas pro zpěv je dílna pro všechny, zpěváky i nezpěváky, pro kohokoli, kdo ve své práci nebo v životě používá hlas a kdo chce lépe poznat, jaký vliv má jeho hlas na druhé. Cílem dílny je umožnit lidem zpívat si sami pro sebe i s ostatními, což navozuje pocit bezpěčí vycházející z kontaktu s vlastním tělem a pomáhá nám rozšiřovat si rejstřík výrazových prostředků. Jde nám o prožitek hlasu, spíše než o konečný výsledek nebo vystoupení. Individuální zkoumání přirozených a hudebních zvuků ve spolupráci s hlasy druhých vytváří prostředí, ve kterém lidé překonávají strach, odbourávají úzkost a vracejí se k vrozené radosti ze zpěvu jen tak.

Účastníky čeká řada hlasových cvičení pro rozvoj jejich dovedností, individuální zpěv i zpěv ve skupině za účelem zvýšení vnímavosti k mnohostrannému účinku hlasu na mezilidské vztahy, rozvíjení schopností a svobody improvizačního využití těla a hlasu za účelem efektivní komunikace s druhými. V těchto cvičeních je důležité: rozvíjet vnímání vlastního těla jako nástroje, na vlastní kůži zažít rozdíl mezi svobodným a nuceným hlasem, objevovat různé hlasy a jejich účinek, poslouchat, zkoušet si různé situace pomocí práce s hlasem.

 

Obecné zaměření

Hlasová práce se zaměřuje na osobní zkoumání potřebné k rozšíření rejstříku hlasových možností a k vokalizaci z těla a z představy. Tělesná rozcvička, hlasová cvičení a poslechová cvičení připraví zpěváky k tvůrčí práci se zvuky, které vydávají. Budeme se zabývat konkrétními terapeutickými otázkami jako vytvoření bezpečného prostoru, navázání vztahu s klientem, jak řešit problémy týkající se intimity a jak povzbudit svobodné sebevyjádření.

Práce s partnerem zapojuje účastníky do společné vokální interakce, rozšiřuje schopnost slyšení akustických symbolů a spontánně vytváří smysluplný dialog. Osobní dynamika, která se při této práci objeví, zvýší naši schopnost vést dialog s partnery. K doložení a vysvětlení terapeutického využití dialogu hlasů budou uvedeny klinické příklady.

Multikulturní aspekt programu nabízí setkání s primitivními a často univerzálními lidkými zvuky a hudebními motivy. Při poslechu zpěvu z různých částí světa začínáme chápat, jak rozmanité zvuky dokážou lidské bytosti vydávat a jaká symbolická sdělení vyjadřují. Pak s těmito zvuky budeme interagovat, vybudujeme si vlastní zvukový repertoár a připravíme se k jeho využití v běžném životě.

Více informací o lektorce naleznete ZDE a také si můžete přečíst krátký rozhovor.

 

Dílna proběhne od 10 do 17.30 v aule Domu dětí a mládeže, Slezská 21, Praha 2. Cena je 890,-/ 790,- pro studentky/studenty, důchodkyně/důchodce a osoby na rodičovské dovolené. Dílna bude vedená v angličtině a tlumočena do češtiny.

Přihlášku ke stažení naleznete ZDE.

Dílna probíhá za laskavé podpory Velvyslanectví Nizozemského království v ČR.

CZ / EN