11. června – Profesionální hlas – Martin KUČERA a Marek FRIČ

PROFESIONÁLNÍ HLAS

vedou MUDr Martin Kučera a RNDr Marek Frič

sobota 11. června 2011

 

Tento dle našeho názoru velmi potřebný seminář je zaměřen na ne-lékaře a ne-logopedy, kteří se zabývají prací s hlasem a potřebují si tudíž vytvořit či upevnit základní povědomé o hlasové fyziologii, patologii a edukaci.

Návrh programu:

 

 1. Fyziologie vzniku hlasu (10:00-11:00,Frič)

  1. Fonace, zobrazení hlasivek, funkce hlasivek

   1. Dynamika hlasu, frekvenční rozsah hlasu, hlasové začátky

 2. Základy akustiky hlasu - praktické ukázky(11:00 - 11:30, Frič)

  1. Hlasové pole

  2. Spektrum

 3. Percepce hlasu (11:30 - 12:30, Frič)

  1. Prozodické minimum

  2. Rezonance, vokální trakt

   1. Akustika vs. hlasová pedagogika

   2. Formanty a jejich význam

  3. Barva a kvalita hlasu

   1. Vlastnosti patologie, profesionální hlas

   2. Klasifikace hlasu

 4. Hodnocení vlastností hlasu, diskuze (12:30 - 13:00, Frič, Kučera, plénum)

 

Oběd (13:00 - 14:30)

 

 1. Změny a poruchy hlasu z pohledu akustického a patofyziologického (14:30 - 15:30, Kučera)

  1. Příčiny poruch hlasu

   1. Somatické, psychologické, sociální

  2. Poruchy hlasu obecně - přehled

  3. Funkční poruchy

 2. Přístupy hlasová edukace, reedukace, rehabilitace, edukace uměleckého hlasu (15:30 - 16:30, Kučera)

  1. Vymezení základních pojmů

  2. Postupy hlasové reedukace a rehabilitace

   1. stoj, postoj, dýchání, rezonance, povolení spasticity,

  3. Porovnání hlasové rehabilitace a reedukace s hlasovou edukací a tréninkem

 3. Problémy hlasu hlasových profesionálů (16:30 - 17:00, Kučera)

  1. Časté chyby při vedení v práci s hlasem z hlediska medicíny a terapeuta

 4. Co lze poznat z hlasu? Jak lze pomoct při vedení hlasu? Diskuze vzhledem k uvedenému (17:00 - ..., Kučera, Frič, plénum)

 

MUDR Martin Kučera je klinický foniatr, vede kurz Praktický kurz hlasové reedukace a rehabilitace pro lékaře a klinické logopedy.

RNDr Marek Frič pracuje jako výzkumný pracovník v oblasti akustiky ve Výzkumném centru hudební akustiky na Akademii múzických umění v Praze zabývá se mimo jiné psychoakustickým výzkumem barvy zvuku a hlasu.

Podrobnější informace o lektorech naleznete ZDE.

 

Seminář proběhne v učebně č. 2026 (2. patro) na HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1.. Cena je 750,- / pro studenty, důchodce a osoby na rodičovské dovolené 690,- Kč.

Přihláška je ke stažení ZDE.

CZ / EN