15.–16. května – Mluvená řeč: Vědomé zacházení s hlasem – Renata BULVOVÁ

MLUVENÁ ŘEČ - VĚDOMÉ ZACHÁZENÍ S HLASEM

RENATOU BULVOVÁ (ČR)

Sobota 15. a neděle 16. května 2010

 

 

Renata Bulvová se věnuje léta oblasti mluveného slova. Studovala autorské herectví a pedagogiku na DAMU. Učí rétoriku, práci s hlasem a osobnostní herectví. Pořádá kurzy pro dospělé a studenty. Za dobu, kdy učí, se nesetkala s nikým , kdo by měl skutečně řečový handicap. Říká, že jsme spíše ve vleku různých hlasových a řečových návyků a zlozvyků, které vytváří komunikační bariéry. Tím pádem máme stíženější podmínky vstoupit s druhým do hovoru.

Rétorika je prostředek, který v sobě zahrnuje mluvený projev, psychosomatické a sociálně-komunikativní dovednosti a veřejnou prezentaci. Být sám sebou, srozumitelný, pevný a duchapřítomný při veřejném vystoupení - to je hlavní cíl, o který se spolu v řečnické průpravě snažíme.Jak lépe vstoupit hlasem do prostoru, jak oslovit druhého, abyste byl vnímán, byl slyšen? V hlasové dílně se pracuje se čtyřmi prostory. S vnitřním a vnějším hlasem, dechem, artikulací a řečí těla. Tyto prostory se učíte vědomě používat a propojovat formou různých řečnických a hlasových cvičení.

Hlasová dílna je zaměřená na uvolnění řečového potenciálu, vědomé zacházení s hlasem a uvědomování si taktéž svého řečnického stylu. S Renatou Bulvovou si zkusíte jiný způsob vedení řeči. Řeč sama se může stát pro vás skutečným zážitkem, obohacujícím jak vás, tak vaše posluchače.

Více informací o lektorce naleznete ZDE.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Dílna navazuje na loňský jednodenní workshop, ti, kteří se jej zúčastnili, se mohou přihlásit jen na nedělní "pokračovací" seminář.

Dílna bude probíhat od 10 do 17.30 s pauzou na oběd v Komunikačním prostoru, Školská 28, Praha 1, viz www.skolska28.cz .

Cena 1750,- /1650 ,- pro studenty, důchodce a osoby na mateřské dovolené za celý víkend nebo 880,-/780,- pro studenty, důchodce a osoby na mateřské dovolené za neděli (pro absolventy loňského úvodního semináře).

CZ / EN