28. listopadu – Staré vánoční koledy – Zuzana VLČINSKÁ

28. listopadu (první adventní neděle):

STARÉ VÁNOČNÍ KOLEDY

vede Zuzana Vlčinská

Koledy jsou tu proto, abychom prožili posvátný čas Vánoc jako hravé děti - stejně spontánně a stejně pravdivě. Je to rituální způsob, jak být přítomen v posvátném čase a jak se setkat s jinými lidmi ve vzájemném obdarovávání. Jsou to písně a zároveň hry. Součástí každé koledy je způsob jejího provedení: koledníci zpívají pro někoho a očekávají odměnu. Takové setkání se již po staletí odehrává v rámci sdílení radostné zvěsti o Narození a nové naděje uprostřed zimy. Možná proto, aniž bychom si to vždy plně uvědomovali, cítíme právě o Vánocích intenzivní potřebu si s ostatními zazpívat a toto spojení prožít. V kancionálech a rukopisech se dochovalo množství středověkých i raně novověkých koled. Nejvíce jich však pochází z období barokního. Mnoho umělých písní i básní tehdejších autorů zlidovělo a zdá se, že ani lidová tvořivost nezůstala svým bohatstvím pozadu, jak dokládají obrazné texty a krásné nápěvy zejména moravských koled.

Z mnoha set písní, balad a koledních popěvků, které v našich zemích po staletí provázely naše předky posvátnou vánoční dobou, se jich běžně zpívá asi dvacet. Dílna by chtěla přispět k obohacení repertoáru a inspirovat ke společnému zpívání koled, protože právě k tomu jsou tyto krásné písně od pradávna určeny.

Úpravy vánočních koled Zuzany Vlčinské vtahují každého inspirativním způsobem do společného zpěvu za využití elementárních hudebních prostředků.

Zuzana Vlčinská vystudovala muzikologii na FF UK a v současné době se zabývá především lektorskou činností - věnuje se práci s lidovou písní se zájemci z řad veřejnosti. Více informací o lektorce naleznete ZDE a rozhovor s ní si můžete stáhnout ZDE.

Časový plán:

mezi 8.45 a 9 h příchod účastníků, společná snídaně z toho, co přineseme (vezměte třeba něco dobrého :-). Od 9.30 do 16 h: zpívání s pauzou na oběd - ten je v ceně kurzovného a paní kuchařka nám jej doveze přímo do školy. V 17h společná cesta nahoru na kopec (asi 20 min procházka), kde stojí rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, která pro nás bude odemčená. Uvnitř si společně zazpíváme a zakončíme den.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Dílna proběhne v prostorách Základní a mateřské školy Pod Budčí v Zákolanech - adresa je Zákolany 50. Z Prahy jezdí do Zákolan vlak, autem z pražského Vítězného náměstí je to cca 25-30min. První potvrzení zájemci, kteří projeví zájem, si mohou rezervovat místo v autě našeho produkčního, který pojede z Prahy. Pokusíme se také s pražskými účastníky-automobilisty domluvit případnou spolujízdu pro zájemce.

Cena: 680,- Kč, pro členy Roztoče, studenty, důchodce a osoby na rodičovské dovolené 530,- Kč, pro více členů rodiny 380,- / osoba.. V ceně je společný oběd (bezmasý).

Dílna probíhá ve spolupráci se sdružením Roztoč.


 

 

CZ / EN