29.–31. prosince – Přát si zpívat – Natalka POLOVYNKA (Ukrajina)

PŘÁT SI ZPÍVAT - DÍLNA VYCHÁZEJÍCÍ Z UKRAJINSKÝCH LIDOVÝCH PÍSNÍ S NATALIÍ POLOVYNKOU

29., 30.a 31. prosince 2009

 

 

Květnová dílna v roce 2008 s Natalkou Polovynkou byla pravděpodobně pro mnoho účastníků silným zážitkem, protože jsme od té doby dostali řadu proseb o její opětovné pozvání. S potěšením Vás nyní zveme na její aktuální dílnu. Proběhne v Praze ve dnech 29., 30 a 31. prosince a skončí na Nový rok pět minut po půlnoci. Ãœčastníci na společné loďce přeplují z jednoho kalendářního roku do druhého.


Slovy lektorky:

Touha zpívat osvobozuje hlas. Je to rozhodnutí udělat krok dopředu a vyjít vstříc daru, je to naše osobní odpověď na skutečnost, že máme k dispozici dar. Zpěv představuje setkávání - starořecké slovo "Irmos" znamená současně spojení i zpěv. Tato setkání se dějí v prostoru a čase nebo mezi námi a druhým člověkem a také se můžeme setkat s tím, kým opravdu jsme. Většinou totiž, když říkáme "chci zpívat", znamená to "chci být" - "chci prožít sebe sama".

Dílna bude zaměřena na základní principy práce s lidovou písní. Účastníci se vedle zpěvu písniček, které si sami vyberou (viz níže) naučí také 2-3 ukrajinské lidové písně. Cílem dílny je nalézt a projít si svoji vlastní cestu k písni, kterou lektorka staví do protikladu k "turistickému zpívání", které těká a klouže po povrchu aniž by hledalo podstatu.

Natalka Polovynka je zpěvačkou, herečkou a pedagožkou. Věnuje se mimo jiné ukrajinské staré duchovní hudbě a lidovým písním a stála u zrodu řady divadelních i hudebních projektů.

Více informací o lektorce a řadu hudebních ukázek naleznete v sekci LEKTOŘI.

 

Program dílny:

Tentokrát je dílna otevřena těm, kteří mají již nějakou zkušenost s hlasovou, pěveckou nebo divadelní prací a také účastníkům předešlého kurzu Natalky Polovynky. Učastníci si předem připraví 3 písně, alespoň jednu z nich ve svém rodném jazyce.

 

První den

- cvičení-rituál - vytváření souladu se sebou sama, vstup do prostoru

- práce s písní - její zvuk v prostoru, tělo a zvuk, rytmus, tvar písně

- zhodnocení celodenní práce, společná rozprava

 

Druhý den

- cvičení-rituál - vytváření souladu se sebou sama, s časem, práce s tichem

- práce s písní - slova, pauza, výraz, obraz písně

- zhodnocení celodenní práce, společná rozprava

 

Třetí den

- cvičení-rituál - vytváření souladu se sebou sama, s časem, práce s tichem

- práce s písní - slova, pauza, výraz, obraz písně

- závěrečná performance - představení jako mozaika vytvořená z výstupů jednotlivců i společného zpívání, závěrečná rozprava o tom co proběhlo a co může být impulsem do budoucna.


Dílna bude probíhat ve dnech 29-31. prosince, 29. a 30 od 10 do 17.30 s pauzou na oběd, 31. prosince od 16.30 do 24h, resp. pět minut po půlnoci. Místo konání: Studio Dobeška, Nad Lomem 1770, Praha 4, viz mapa (záměrně jsme tentokrát zvolili prostory mimo centrum, kde bude v tyto turisticky rušné dny větší klid na práci). Dílna bude vedena v ruštině a překládána do češtiny.

Cena 1900,- Kč, studenti, důchodci a osoby na rodičovské dovolené 1700,- Kč. Přihlášku na dílnu naleznete v sekci PŘIHLÁŠKY.

CZ / EN