4. října – Mluvená řeč: Vědomé zacházení s hlasem – Renata BULVOVÁ

MLUVENÁ ŘEČ - VĚDOMÉ ZACHÁZENÍ S HLASEM

RENATOU BULVOVÁ (ČR)

Neděle 4. října 2009

Renata Bulvová se věnuje léta oblasti mluveného slova. Studovala autorské herectví a pedagogiku na DAMU. Učí rétoriku, práci s hlasem a osobnostní herectví. Pořádá kurzy pro dospělé a studenty. Za dobu, kdy učí, se nesetkala s nikým , kdo by měl skutečně řečový handicap. Říká, že jsme spíše ve vleku různých hlasových a řečových návyků a zlozvyků, které vytváří komunikační bariéry. Tím pádem máme stíženější podmínky vstoupit s druhým do hovoru.

 

Rétorika je prostředek, který v sobě zahrnuje mluvený projev, psychosomatické a sociálně-komunikativní dovednosti a veřejnou prezentaci. Být sám sebou, srozumitelný, pevný a duchapřítomný při veřejném vystoupení - to je hlavní cíl, o který se spolu v řečnické průpravě snažíme.Jak lépe vstoupit hlasem do prostoru, jak oslovit druhého, abyste byl vnímán, byl slyšen? V hlasové dílně se pracuje se čtyřmi prostory. S vnitřním a vnějším hlasem, dechem, artikulací a řečí těla. Tyto prostory se učíte vědomě používat a propojovat formou různých řečnických a hlasových cvičení.

Hlasová dílna je zaměřená na uvolnění řečového potenciálu, vědomé zacházení s hlasem a uvědomování si taktéž svého řečnického stylu. S Renatou Bulvovou si zkusíte jiný způsob vedení řeči. Řeč sama se může stát pro vás skutečným zážitkem, obohacujícím jak vás, tak vaše posluchače.

Více informací o lektorce naleznete ZDE.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Dílna bude probíhat od 10 do 17.30 s pauzou na oběd v Druně (malý sál), Karlovo náměstí 24, Praha 1 (Braunův dům). Cena 850,- /780,- pro studenty, důchodce a osoby na mateřské dovolené.

CZ / EN