27.–28. října – Moravská a slovanská lidová píseň jako živý zdroj inspirace – Zuzana VLČINSKÁ

27.-28.10. - Moravská a slovanská lidová píseň jako živý zdroj inspirace - Zuzana Vlčinská

Slovy lektorky: "V naší zemi máme k dispozici obrovský poklad v podobě tisíců nádherných lidových písní. Tyto písně jsou většinou přes 300 let staré, ale přesto jsou i dnes aktuální a sdělné, neboť vycházejí ze situací a nálad, které známe i my: stejně jako naši předkové zažíváme radosti, smutky, bolesti, zklamání, lásku i odpuštění. Osvojit si takovou píseň může být něco jako návrat ke kořenům svým i kolektivním, moment spočinutí v sobě samém a zároveň chvíle sdílení téže emoce v čisté, hudbou a krás­ným jazykem kultivované podobě.

Zpěv patří k základní výrazové výbavě každého člověka bez ohledu na jeho nadání, hudební vzdělání či zkušenost. Bohužel se na tuto skutečnost dnes, v době dokona­lých zvukových nosičů, zapomíná a „normální" je spíše pasivita konzumenta. Spo­lečné zpívání přitom přináší bezprostření radost z kolektivního vytváření něčeho krás­ného a pomáhá posilovat vztahy mezi lidmi. Přijďte si společně prožít málo známé lidové písně slovanských národů, které jejich autoři skládali v podobných životních situacích, jakými dnes procházíme i my. Jednoduché vícehlasé úpravy umocňují sílu písní a jsou vhodné i pro nezkušené a neškolené zpěváky. "

Zuzana Vlčinskávystudovala hudební vědu na pražské FF UK. Absolvo­vala dvouletý kurs Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a prošla řadou muzikote­rapeutických kursů a seminářů. Již přes deset let se věnuje práci s širokou zpě­vác­kou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folkloru. S lidovou písní pracuje jako s aktuálním sdělením či situací. Více informací o Zuzaně Vlčinské naleznete v sekci LEKTOŘI.

 

Dílna bude probíhat v Praze ve studiu Naboso, Školská 12, Praha 1, po oba dva dny od 10 do 18h s pauzou na oběd. Cena 1700,- Kč, studenti, důchodci a osoby na rodičovské dovolené 1 500,- Kč.

CZ / EN