2.–3. prosince – Korsické polyfonie – Nicole CASALONGA (Francie)

Sobota 2. a neděle 3. prosince 2006 - korsické polyfonie s Nicole Casalonga

Nicole Casalonga se narodila a žije na jihu Korsiky, ostrova ve Středozemním moři, patřícího k Francii. Již dlouhá desetiletí se zajímá o korsické hudební bohatství a věnuje se, vedle hry na piano, především zpěvu a vedení dílen.

Korsické vokální skladby jsou ve své podstatě často jednoduché a velmi působivé skladby zpívané jedním, dvěma, třemi a více hlasy, obvykle bez doprovodu hudebních nástrojů. Písně jdou od ukolébavek po rozverné, od světských po hluboce duchovní.

Účastnice budou seznámeny s tímto svébytným a prastarým hudebním tvarem, předávaným ústně z generace na generaci, budou mít možnost nahlédnout do madrigalů i do posvátných polyfonií. Zkušená lektorka nabídne techniky, jak si s co nejmenším úsilím skladby zapisovat a zapamatovávat.

Pro ty, které budou mít zájem, proběhne na závěr komorní koncert v kostele na Malé Straně pro přátele a známé, na němž zazní několik písní naučených během víkendu a vystoupí také Nicole Casalonga a hosté - účast bude dobrovolná, kdo se na veřejné vystoupení nebude cítit, bude vítán jako přihlížející.

Tato dílna je na přání lektorky určena výhradně ženám, z čistě hudebně hlasových důvodů - mužská polyfonie tvoří samostatnou disciplínu. Dílna je otevřena dospívajícím dívkám i ženám všeho věku, včetně úplných začátečnic.

Více informací o Nicole Casalonga naleznete zde.
Dílna bude probíhat v sobotu od 10 do 18h, v neděli od 10 do 17h.
Komorní koncert (účast je dobrovolná) proběhne v neděli od 19h.
Cena 1550,- , studentky 1350,- .

 

CZ / EN